Missing tag: meni_levi_scpet

Dijaška skupnost STSŠ

Predsednik Dijaške skupnosti je dijak 2. D Giorgi Nozadze, mentor pa prof. Rajko Bošnjak v sodelovanju s prof. Majdo Deržič.
Skupnost organizira obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.

Aktivnosti skupnosti v šolskem letu 2017/18


Tednik ŠC PET 
Prva številka šolskega časopisa Tednik ŠC PET je bila izdana že v šolskem letu 2005/2006. Vse do danes se dijaki 4. letnika trudijo za tedensko izdajo, pri čemer  skrbijo za slikovit in njim domač način predstavljanja  dogodkov na našem šolskem centru. Tako dijak, profesor ali starš lahko najde nekaj zase: od tračev in manj resnih dogodkov, dogodkov na področju učenja in športa, pa vse  do zelo pomembnih obvestil.

izdaja

datum

velikost

Številka 1

20. 12. 2018

/pdf, 1,97 MB/

Številka 2

03. 01. 2018

/pdf, 2,73 MB/

Številka 3

11. 01. 2018

/pdf, 4,19 MB/

Številka 4

24. 01. 2018

/pdf, 4,19 MB/

Številka 5

31. 01. 2018

/pdf, 10,00 MB/

Številka 6

01.03.2018

/pdf, 7,69 MB/

Številka 7

07.03.2018

/pdf, 6,92 MB/

Številka 8

21.03.2018

/pdf, 5,83 MB/

Mesečnik ŠC PET  - novo v 2017/18

izdaja

datum

velikost

Številka 1

12. 3. 2018

/pdf, 3130 KB/


S članki dijaki predstavljajo sebe, svoj način zaznavanja dogodkov. Članki so del njih samih, zaradi česar so še posebej zanimivi in … drugačni.

Radovedni? … uživajte v prijetnem branju