SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO izredni (OPF)
Sprememba izpitnega roka
 
 
EKO izredni (POL)
Prestavitev izpitnega roka
 
EKO redni (POL)
Prestavitev izpitnega roka
 
TK redni (EKP)
Seznam ustnih zagovorov
 
EKO redni in izredni (PRI)
Spremenjene uradne ure pri g. Čebeli
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje na Zavarovalnici Triglav d.d.
 
TK, EKO
Projekt EVROŠTUDENT
 
EKO izredni (PTJ-ang.)
Sprememba ure začetka predavanj
 
TK redni
PRI - GVO(gradnja in vzdrževanje TK omrežij), URNIK in razpis
 
TK
Ponudba za delo na RTV SLO.
 
TK redni (VDO)
Pogoji pri predmetu VDO
 
EKO in TK (redni in izredni)
Obvestilo Študentske organizacije ŠO ŠCPET
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !