SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK redni (VDO)
Predstavitve seminarskih nalog
 
EKO redni (PTJ-ang.)
Odpoved pedavanj ter nadomeščanje
 
EKO, TK (redni, izredni)
Rok za oddajo diplomske naloge za zagovor v februarju 2017
 
EKO izredni (PMS)
1.delni izpit 24.1.2017
 
TK izredni (EKS in TKO II)
Zamenjava predavanj 2.2. in 3.2.
 
TK redni (EKS in TKO II)
Zamenjava predavanj 2.2. in 3.2.
 
EKO, poslovna logistika
Fitnes zveza Slovenije išče nove sodelavce
 
EKO redni (PTJ-ang.)
Sprememba predavalnice za PTJ-ang. rdeča skupina
 
Študentske izkaznice
Prevzem študentskih izkaznic
 
TK redni (VDO)
Navodila pri predmetu VDO
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje na Zavarovalnici Triglav d.d.
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !