SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK redni (GTK)
GTK vaje zagovori
 
EKO izredni (PTJ, OMP)
Spremembe izpitnih rokov
 
EKO redni (OMP, PTJ)
Sprememba izpitnih rokov
 
 
 
 
 
 
 
TK - izredni (vpis v 2. in 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnika v indeks
 
EKO - izredni (vpis v 2. in 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnikov v indeks
 
 
EKO redni, izredni
Praktično izobraževanje
 
EKO, TK (redni, izredni)
Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !