SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO, TK redni izredni
Uradne ure 2.7.2015
 
EKO izredni
Konzultacije Darko Rupret
 
EKO redni
Konzultacije Darko Rupret
 
EKO, TK (redni, izredni)
Uradne ure referata v poletnem času od 6.7.-31.8.2015
 
EKO redni, izredni
Praktično izobraževanje
 
TK izredni (EKP)
Izpitni rok 30.6.2015
 
EKO izredni (OPF)
Izpitni rok 3.7.
 
EKO, TK (redni, izredni)
Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih
 
TK - redni (PRI
Izobraževanje s področja IoT(interneta stvari)
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKONOMIST
 
 
TK - redni (PRI)
Cankarjev dom - praktično izobraževanje
 
EKO redni (OMP)
1.delni izpit
 
TK - redni in izredni (M6)
Obveznost pri vajah (MMT)
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !