SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

 
EKO redni (BNČ)
Izpitni rok 8.6.2015
 
EKO izredni ( BNČ)
Izpitni rok 8.6.2015
 
EKO izredni (TRŽ)
Predavanja TRŽ 8.6.2015
 
EKO, TK (redni, izredni)
Prijava na diplomski izpit
 
TK - redni (PRI
Izobraževanje s področja IoT(interneta stvari)
 
TK izredni (KTJ)
Predavanja KTJ
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKONOMIST
 
 
TK - redni (PRI)
Cankarjev dom - praktično izobraževanje
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
EKO redni (OMP)
1.delni izpit
 
TK - redni in izredni (M6)
Obveznost pri vajah (MMT)
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !