SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

 
EKO redni
Obvestilo o vpisu v višji letnik oz. ponavljanje letnika
 
TK redni
Obvstilo o vpisu v višji letnik oz. ponavljanje letnika
 
EKO, TK (redni, izredni)
Uradne ure knjižnice v poletnem času
 
EKO, TK (redni, izredni)
Uradne ure referata v poletnem času od 6.7.-31.8.2015
 
EKO redni, izredni
Praktično izobraževanje
 
EKO, TK (redni, izredni)
Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih
 
TK - redni (PRI
Izobraževanje s področja IoT(interneta stvari)
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKONOMIST
 
 
TK - redni (PRI)
Cankarjev dom - praktično izobraževanje
 
EKO redni (OMP)
1.delni izpit
 
TK - redni in izredni (M6)
Obveznost pri vajah (MMT)
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !