TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
EKONOMSKI TEHNIK
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO izredni (ZEK)
Vpogled v teste in vpis ocen
 
EKO redni (OAM)
Vpis ocen in ogled testov
 
 
 
TK redni (MP)
Opravljanje MP
 
TK redni (KTJ)
Obvestilo Nataša Sebenik
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 
TK redni ( LV PKS)
Spremenjen urnik vaj
 
TK izredni (PRO)
Izpitni rok 25.4.2014
 
TK redni (PRO)
Izpitni rok 25.4.2014
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKO
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKO
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje Pošta Slovenije d.o.o.
 
EKO redni (UFT)
Predavanja v Bankarni
 
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje program Ekonomist
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
EVIDENČNI VPIS
Evidenčni vpis za študente brez statusa
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !