TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
EKONOMSKI TEHNIK
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO izredni (OSZ)
Izredni izpitni rok
 
EKO redni (OSZ)
Izredni izpitni rok
 
TK (redni, izredni)
Predstavitev modulov študijskega programa Telekomunikacije
 
EKO izredni (INF)
Izredni izpitni rok
 
EKO redni (INF)
Izredni izpitni rok
 
TK izredni (IKT)
Izredni izpitni rok
 
TK redni (IKT)
Izredni izpitni rok
 
TK izredni (PKS)
Izredni izpitni rok
 
TK redni (KTJ-ang.)
Izredni izpitni rok
 
TK redni, izredni (EKP)
Izpitni rok 5.9. in 17.9.EKP
 
 
Sistematski zdravniški pregled študentov
Obvestilo glede naročanja na sistematske preglede za tiste študente, ki sistematskega pregleda tekom študijskega leta še niso opravili
 
 
 
 
 
 
 
EKO - izredni (vpis v 2. in 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnikov v indeks
 
TK - izredni (vpis v 2. in 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnika v indeks
 
PRI - EKO, Petrol d.d., Ljubljana
Praktično izobraževanje Ekonomist
 
PRI - EKO, Premoženjska hiša d.o.o., Ljubljana
Praktično izobraževanje EKO smer Zavarovalništvo
 
 
PRI - EKO, Rossana d.o.o., Logatec
Praktično izobraževanje EKO
 
TK redni (VDO)
Pogoji za VDO
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !