SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO redni, izredni
PMS izpit 28.6.2017
 
TK izredni (KTJ)
Ustni del izpita po pisnem delu 26.6.2017
 
TK redni (KTJ)
Ustni del izpita po pisnem delu 26.6.2017
 
TK redni in izredni
Ponudba za praktično izobraževanje (1. letnik)
 
TK redni (GTK in TKO I vaje)
Preverjanje znanja GTK in TKO I vaje
 
Študentske izkaznice
Prevzem študentskih izkaznic
 
TK redni (VDO)
Navodila pri predmetu VDO
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !