SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK redni (1.letnik)
Začetek predavanj 1. letnik
 
EKO (redni)
Začetek predavanj 1. letnik
 
EKO in TK
STARTUP VIKEND
 
EKO (redni, izredni)
Sprememba uradnih ur organizatorja PRI
 
Praktično izobraževanje EKO
Ponudba PRI - Ljubljanska borza d.d.
 
 
Predstavitev programa EKO
Uvodna predstavitev
 
EKO - izredni (vpis v 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnikov v indeks
 
TK - izredni (vpis v 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnika v indeks
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje na Zavarovalnici Triglav d.d.
 
EKO in TK (redni in izredni)
Obvestilo Študentske organizacije ŠO ŠCPET
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !