TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
EKONOMSKI TEHNIK
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO - izredni (vpis v 2. in 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnikov v indeks
 
TK - izredni (vpis v 2. in 3. leto)
Navodila in predloge za vpis predmetnika v indeks
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje Ekonomist
 
Finance.si (članek o PRI na ŠC PET)
Prvi v Sloveniji učijo o internetu stvari.
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje Uradne ure
 
 
TK izredni (PRO)
Sprememba izpitnega roka
 
TK redni (PRO)
Sprememba izpitnega roka
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKO smer Zavarovalništvo
 
Sistematski zdravniški pregled študentov
Vabilo za študente, ki so zamudili redni sistematski zdravniški pregled.
 
TK redni (MST)
Prestavitev izpita
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKO
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKO
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje Pošta Slovenije d.o.o.
 
TK redni (VDO)
Pogoji za VDO
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje program Ekonomist
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
EVIDENČNI VPIS
Evidenčni vpis za študente brez statusa
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !