SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

Strokovna ekskurzija KRKA, d.d.
Fotografija udeležencev obiska
 
EKO redni (DPO)
Vaje 28.11.2014
 
EKO izredni (OAM)
Predavanja 27.11.2014
 
EKOredni (OAM)
Predavanja 27.11.2014
 
EKO redni (OMP)
1.delni izpit
 
EKO izredni (TBP)
Obisk Bankarne
 
EKO redni (TBP)
Obisk Bankarne
 
EKO redni (PPR)
Urnik aktivnosti december 2014
 
EKO redni (OZV)
Odpoved predavanj OZV - prof. Liljana Pavkovič
 
TK redni (PMV)
PMV 1.delni izpit
 
EKO, TK (redni, izredni)
Študentske izkaznice in nalepke za novo študijsko leto
 
TK redni in izredni (ponudba za delo)
RTV SLO(ponudba za honorarno delo)
 
TK - redni in izredni (M6)
Obveznost pri vajah (MMT)
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
EKO - redni študij
Seznami študentov in delitev v skupine (16.10.)
 
TK - redni študij
Seznami študentov in delitev v skupine (16.10.)
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !