SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK redni (PMV)
Strokovna ekskurzija
 
Cisco - CCNA (M1)
Seznam prijavljenih-uvodni sestanek
 
EKO izredni (OSZ)
Nadomeščanje odpadlih predavanj
 
EKO redni (OSZ)
Nadomeščanje odpadlih predavanj
 
EKO izredni (TPP)
Obvezne vaje
 
EKO redni (TPP)
Obvezne vaje
 
TK redni (VDO)
Pogoji pri predmetu VDO
 
EKO in TK (redni in izredni)
Obvestilo Študentske organizacije ŠO ŠCPET
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !