SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK redni (EKP, TRS)
Predavanja 21.10. in 22.10.2014
 
TK izredni (MST)
Predavanja 23.10.2014
 
EKO,TK (redni, izredni)
Prevzem indeksov za 1.letnike in vpisane v 2.letnik
 
TK-redni (KTJ)
KTJ - nemški jezik
 
EKO redni (OMP-strokovne ekskurzije)
Obveznosti študentov 1. letnika v okviru predmeta OMP
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
 
EKO redni
Seznami študentov in delitev v skupine (16.10.)
 
TK-redni študij
Seznami študentov in delitev v skupine (16.10.)
 
 
PRI - EKO, Petrol d.d., Ljubljana
Praktično izobraževanje Ekonomist
 
PRI - EKO, Premoženjska hiša d.o.o., Ljubljana
Praktično izobraževanje EKO smer Zavarovalništvo
 
 
PRI - EKO, Rossana d.o.o., Logatec
Praktično izobraževanje EKO
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !