SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO redni (EKN)
Ogled testov delni izpit
 
TK redni (IKT)
Predavanja IKT, dne 24.12.2014
 
EKO redni (PMS)
Potek delnega izpita PMS (statistika) dne 23.12.2014.
 
EKO izredni (ZEK)
Odpoved predavanj 22.12.2014
 
EKO redni (ZEK)
Odpoved predavanj 22.12.2014
 
EKO izredni (MPP)
Predavanja 22.12.2014
 
EKO redni (MPP)
Predavanja 22.12.2014
 
 
TK izredni (PKS)
Laboratorijske vaje PKS
 
EKO, TK (redni, izredni)
Študentske izkaznice
 
TK izredni (3.leto)
Izbira prosto izbirnega predmeta
 
EKO redni (OMP)
1.delni izpit
 
EKO redni (PPR)
Urnik aktivnosti december 2014
 
TK - redni in izredni (M6)
Obveznost pri vajah (MMT)
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
EKO - redni študij
Seznami študentov in delitev v skupine (16.10.)
 
TK - redni študij
Seznami študentov in delitev v skupine (16.10.)
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !