SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKo izredni (PMS)
Razporeditev na izpitu PMS 26.5.2016
 
Eko redni (PMS)
Razporeditev za izpit PMS 26.5.2016
 
TK izredni (EKS)
Izpitni rok 1.6.2016
 
TK redni (EKS)
Izpitni rok 1.6.2016
 
EKO izredni (UZA)
Sprememba predavalnice izpitnega roka 26.5.2016
 
EKO redni (UZA)
Sprememba predavalnice izpitnega roka 26.5.2016
 
TK redni (VDO)
Sprememba ure in predavalnice izpitnega roka 26.5.2016
 
EKO izredni (OPF)
Odpoved predavanj 26.5.2016
 
TK izredni (KTJ-ang.)
Zamenjava datuma predavanj
 
EKO redni in izredni (PRI)
Spremenjene uradne ure pri g. Čebeli
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje na Zavarovalnici Triglav d.d.
 
TK, EKO
Projekt EVROŠTUDENT
 
TK izredni (MST)
Priprave na izpit in sprememba drugega izpitnega roka
 
EKO izredni (ZEK)
Sprememba izpitnega roka
 
EKO redni (ZEK)
Sprememba izpitnega roka
 
EKO izredni (TRŽ)
Odpoved predavanj in nadomeščanje
 
EKO izredni (POL)
Prestavljen izpitni rok
 
EKO redni (POL)
Prestavljen izpitni rok
 
EKO izredni (PTJ-ang.)
Sprememba ure začetka predavanj
 
EKO izredni (POL)
Izpitni rok POL
 
TK redni
PRI - GVO(gradnja in vzdrževanje TK omrežij), URNIK in razpis
 
TK
Ponudba za delo na RTV SLO.
 
TK redni (VDO)
Pogoji pri predmetu VDO
 
EKO in TK (redni in izredni)
Obvestilo Študentske organizacije ŠO ŠCPET
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !