SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO izredni (UFT)
Ogled borznega trgovanja
 
EKO izredni (UFT)
Ogled borznega trgovanja
 
TK in EKO
sodelovanje VSŠ na svetovnem hackathon-u v Bruslju
 
TK izredni (PDO)
Izpitni rok 8.4.2015
 
EKO izredni (OMP)
Predavanja 26.3.2015
 
Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje EKONOMIST
 
 
EKO izredni (TAS)
Prestavitev izpita TAS na 30.3.2015
 
EKO redni (TAS)
Prestavitev izpita TAS na 30.3.2015
 
TK redni (KTJ-ang)
2. delni izpit
 
EKO izredni (PZV)
PZV predavanja
 
EKO redni (PZV)
PZV predavanja
 
TK - redni
Cankarjev dom - praktično izobraževanje
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
EKO redni (OMP)
1.delni izpit
 
TK - redni in izredni (M6)
Obveznost pri vajah (MMT)
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !