SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK izredni (PMV)
Kasnejši začetek izpita
 
EKO izredni (POL)
Prestavljen izpitni rok
 
EKO redni (POL)
Prestavljen izpitni rok
 
TK, EKO
Izlet študentov ŠC PET v Gardaland
 
TK redni (EKP)
Priprava na izpit
 
TK redni
Praktično izobraževanje na RTV SLO
 
EKO izredni (PTJ-ang.)
Sprememba ure začetka predavanj
 
TK redni (EKP)
Ustni izpiti
 
EKO izredni (POL)
Izpitni rok POL
 
TK redni
PRI - GVO(gradnja in vzdrževanje TK omrežij), URNIK in razpis
 
TK
Ponudba za delo na RTV SLO.
 
TK redni - LV MST
Odpoved LAB vaj
 
TK redni (VDO)
Pogoji pri predmetu VDO
 
EKO in TK (redni in izredni)
Obvestilo Študentske organizacije ŠO ŠCPET
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !