SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

VOLITVE študentov
Poročila o volitvah nadomestnih članov v Svet zavoda ŠC PET in študentski Svet ŠOŠCPET.
 
EKO,TK (redni, izredni)
REFERAT V ČASU JESENSKIH POČITNIC
 
EKO izredni (ZEK)
Predavanja ZEK
 
EKO redni (ZEK)
Predavanja ZEK
 
TK redni (EKP, TRS)
Predavanja 21.10. in 22.10.2014
 
EKO,TK (redni, izredni)
Prevzem indeksov za 1.letnike in vpisane v 2.letnik
 
EKO redni (OMP-strokovne ekskurzije)
Obveznosti študentov 1. letnika v okviru predmeta OMP
 
TK redni (VDO)
Navodila in pravila
 
 
PRI - EKO, Petrol d.d., Ljubljana
Praktično izobraževanje Ekonomist
 
PRI - EKO, Premoženjska hiša d.o.o., Ljubljana
Praktično izobraževanje EKO smer Zavarovalništvo
 
 
PRI - EKO, Rossana d.o.o., Logatec
Praktično izobraževanje EKO
 
TK - izredni (PDO)
Pogoj za pristop k izpitu
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !