SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK redni (TNA)
Sprememba predavalnice
 
EKO redni (POK)
Sprememba datuma izpita
 
TK izredni (PKV)
Sprememba datuma izpita
 
TK redni (PKV)
Sprememba datuma izpita
 
TK (redni, izredni)
PKS priprave na izpit
 
TK redni in izredni
Ponudba za praktično izobraževanje MDS IT d.d.
 
EKO izredni (PPR)
Odpoved predavanj in nadomestni termini
 
TK redni in izredni
Ponudba za praktično izobraževanje (1. letnik)
 
TK redni (GTK in TKO I vaje)
Preverjanje znanja GTK in TKO I vaje
 
Študentske izkaznice
Prevzem študentskih izkaznic
 
TK redni (VDO)
Navodila pri predmetu VDO
 
Praktično izobraževanje EKO
Praktično izobraževanje na Zavarovalnici Triglav d.d.
 
PRISTOP K IZPITU BREZ PREDHODNE E-PRIJAVE
Študente opozarjamo na Pravila o disciplinski odgovornosti študentov, ki se tičejo pristopa k izpitu brez predhodne e-prijave
 
Redni in izredni študij
Dokazilo o plačilu izpita - obvezno preberi !