SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Razpis/prosta mesta


ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, LJUBLJANA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Cisco Lokalna Akademija
 
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
tel: 01 2342 454
faks: 01 2342 441
elektronska pošta: vss@scpet.net


OBJAVLJA RAZPIS ZA IZOBRAŽEVANJE Cisco (CCNA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/14:

Za pridobitev certifikata 1. stopnje (CCNA) M1, razpisujemo 16 prostih mest za novince
redne študente višješolskega študijskega programa Telekomunikacije (redni) in i
zredne študente in diplomante višješolskega študijskega programa Telekomunikacije, ter druge zainteresirane (izredni). 
 
 
Module M2, M3 in M4, bomo izvajali (predvidoma) za že znane slušatelje (nadaljevanje).  

Program za pridobitev

certifikata 1. stopnje
(CCNA)

Skupna vpisna mesta

Še prosta vpisna mesta

Redni

Izredni

Redni

Izredni

(M1) - marec 2014 

začetni 

začetni 

(M2) - oktober 2013 

nadaljevalni

nadaljevalni

(M3) - oktober 2013 

 nadaljevalni

nadaljevalni 

(M4)  - po dogovoru

nadaljevalni 

nadaljevalni 


Dodatne informacije - referat VSŠ  


Lokacijan izvajanja: ŠC PET, specializirana predavalnica P14  
 

Prijave za začetni tečaj M1 bomo zbirali od 9.2. do 4.3. 2015, na tel. 01/ 2342 454.

Prijave (potrditev) za nadaljevalni tečaj M3, bomo zbirali do 10. marca 2013.