SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Seminarske naloge/teme


Iskalnik po arhivu seminarskih:
Štud. leto Program Predmet Modul/smer Tip naloge Mentor/ica Datoteka
2018/19 EKO UFT/TBP 2. letnik, smer bančništvo (M9) izbirna Jožica Rihter datoteka
2017/18 TK GTK/PKS 1. letnik (M3), redni in izredni izbirna dr. Marko Podberšič datoteka
2017/18 EKO OPF 2. leto izredni (M3) izbirna Barbara Galičič Drakslar datoteka
2017/18 EKO ZEK 2. letnik, smer zavarovalništvo (M12) izbirna mag. Andrej Šalamun datoteka
2017/18 EKO OMP,EKN,OPF 1. letnik redni (M3) izbirna mag. Rupret, mag. N. Ipavec, dr. Povše datoteka
2017/18 TK IKT 1. letnik redni obvezna mag. Erih Skočir datoteka
2017/18 EKO INF 1. letnik (M2) obvezna mag. Erih Skočir datoteka
2017/18 EKO INF 1. leto izredni (M2) obvezna mag. Erih Skočir datoteka
2017/18 TK IKT 1. leto izredni obvezna mag. Erih Skočir datoteka
2017/18 TK EKS 2. letnik (M6, M7, M8) obvezna mag. J. Anžič, mag. Hudobivnik, mag. Pavlin datoteka
2017/18 TK TKO I 1. letnik (M3) izbirna Anton Anžič datoteka
2017/18 EKO TME 2. letnik, smer poslovna logistika (M16) izbirna mag. Ludvik Pevec datoteka
2017/18 TK VDO 1. letnik redni (M2), teme za ponovno vpisane in pavzerje obvezna Vinko Ring datoteka
2017/18 EKO OVE 2. letnik, smer poslovna logistika (M15) izbirna Saša Jagodič datoteka
2017/18 TK PRO 2. letnik (M8) izbirna Mile Jovanovski datoteka
2017/18 EKO OZV 2. letnik, smer zavarovalništvo (M10) obvezna Tina Turk Hafnar datoteka
2017/18 EKO TBP 2. letnik, smer bančništvo (M9) izbirna mag. Božena Kramar datoteka
2017/18 TK PDO 1. letnik redni (M2) obvezna mag. Erih Skočir datoteka
2017/18 EKO DPO 2. letnik smer bančništvo/poštni promet (M6) obvezna mag. Štefan Jakovac datoteka
2017/18 TK MST 2. letnik (M4) izbirna dr. Patrik Ritoša datoteka