Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

OBISK PODJETJA GVO D.O.O. (12.04.2019)

Kot vsako leto smo tudi letos obiskali podjetje GVO d.o.o. katero nudi celovite rešitve na področju projektiranja, gradenj in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij.

Na ogledu smo videli simulacijo vpihovanja in spajanja optičnih vlaken, postopek odkrivanja napak na bakrenih TK omrežjih, primerjavo med različnimi kodeki videa na kabelski televiziji in še mnogo zanimivega. Del simulacij je predstavil nekd​anji dijak ŠC PET, ki je sedaj zaposlen v podjetju GVO d.o.o.