Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 (01.07.2019)

bo potekalo za:

4. letnik: od 30. 9. do 11. 10. 2019

3. letnik: od 18. 5. do 12. 6. 2020

Dijaki, če boste opravljali počitniško delo in vrsta dela ustreza pogojem za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom, se lahko z delodajalci dogovorite že za naslednje šolsko leto.