Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Knjižne novosti

KNJIŽNE NOVOSTI MAJ, JUNIJ, JULIJ

1.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Moje življenje / Ivan Cankar ; zbral in uredil [in spremno besedo napisal] France Dobrovoljc. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 142 str. ; 21 cm

Življenje in delo Ivana Cankarja / France Dobrovoljc: str. 121-128

ISBN 978-961-01-1419-2
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Literarne študije b) Matere in sinovi - V mladinskem leposlovju c) otroštvo d) revščina e) vrline

821.163.6-93-32
821.163.6.09Cankar I.
COBISS.SI-ID 293872896

2.
DEMŠAR, Franci
        Javna hiša Slovenija : politično kadrovanje / Franci Demšar, Renata Zatler. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 154 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki / Cankarjeva založba)

O avtorjih na zadnji str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 149-151. - Povzetek

ISBN 978-961-282-295-8
a) Kadrovska politika - Slovenija b) Slovenija - Politične razmere

323(497.4)
COBISS.SI-ID 294063104

3.
GOLOB, Tadej
        Kot bi Luna padla na Zemljo : biografija Milene Zupančič / Tadej Golob. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 386 str. : fotogr. ; 23 cm

2.500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-399-1
a) Zupančič, Milena (1946-) - Spomini b) slovenske igralke c) filmske igralke

821.163.6-94
791.635-055.2(497.4):929Zupančič M.
COBISS.SI-ID 294096896

4.
JACKSON, Ashley
        Churchill / Ashley Jackson ; [predgovor k slovenski izdaji Božo Repe ; prevedel Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 438 str., [8] str. pril. ; 25 cm

Prevod dela: Churchill. - 2.400 izv. - Winston Churchill in Slovenci / Božo Repe: str. 9-26. - O avtorju: str. 438. - Opombe z bibliografijo: str. 389-409. - Kazalo

ISBN 978-961-282-299-6
a) Churchill, Winston Spencer (1874-1965) - Biografije b) Velika Britanija - Politična zgodovina - 20.st. c) britanski politiki

929Churchill W. S.
32(410):929Churchill W. S.
94(410)"19":929Churchill W. S.
COBISS.SI-ID 293600512

5.
KAKO deluje hrana : [dejstva na dlani] / [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: How food works. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5111-1
a) Živila - Vrste - Priročniki b) Prehrana - Vrste - Priročniki c) zgodovinski pregledi d) metabolizem e) hranilna vrednost f) živila živalskega izvora g) živila rastlinskega izvora h) pijače i) dietna prehrana j) uravnovešena prehrana k) prehranjevalne motnje l) ekološki vidik

613.2(035)
641(035)
612.015.3(035)
COBISS.SI-ID 293679616

6.
KLEIN, Naomi
        Ne ni dovolj : kljubovanje Trumpovi politiki šoka in oblikovanje sveta, kakršnega potrebujemo / Naomi Klein ; prevod Polona Mertelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: No is not enough. - 1.500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-5051-0
a) Trump, Donald (1946-) - Kritika b) Združene države Amerike - Politične razmere c) politična praticipacija d) politična angažiranost e) civilna družba f) civilna iniciativa g) politična psihologija h) politična sociologija

323(73)
929Trump D.
COBISS.SI-ID 293726976

7.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Pasja pomlad / Patrick Modiano ; [prevedel Aleš Berger ; spremna beseda Mathias Rambaud]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 98 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Chien de printemps. - 800 izv. - Tri odrekanja Patricka Modianoja / Mathias Rambaud: str. 81-98

ISBN 978-961-01-5161-6

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 293711104

8.
VTIČ, Darja
        Glavo imaš in srce! : gradivo za delo z otroki in mladostniki : za razredne ure, projektne dneve, izbirne vsebine, delavnice v okviru rednega pouka / Darja Vtič ; [spremna beseda Aco Prosnik]. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet : Društvo za razvoj človečnosti - Human, 2018. - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Spremno besedilo / Aco Prosnik: str. 5. - Bibliografija: str. 212

ISBN 978-961-92876-4-4 (Ekološko-kulturno društvo za boljši svet)
a) Vrednote - Metodika pouka - Priročniki b) Socialne igre - Priročniki c) Osnovne šole - Pouk - Priročniki d) Srednje šole - Pouk - Priročniki

37.015.31(035)
37.091.3:172(035)
COBISS.SI-ID 293272064

9.
ŽAGAR, Monika, 1949-
        Košček čokolade v pasji dlaki / Monika Žagar ; [risba Ana Baraga]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 177 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv.

ISBN 978-961-01-5027-5
a) Neplodnost - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 294248960

10.
ŽERDIN, Ali
        Ujetniki omrežij : priročnik za samopomoč v omreženem svetu z zelo dolgim uvodom : eseji o hobotnici, ki se je ujela v pajkovo mrežo / Ali Žerdin. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku in ov.

ISBN 978-961-7050-03-5 (broš.)
a) Gospodarstvo - Politika - Vplivi

338:323(497.4)
COBISS.SI-ID 294252288

11.
GLEITZMAN, Morris
        Morda / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 273 str. ; 21 cm. - (Nekoč)

Prevod dela: Maybe. - 600 izv. - Spremna beseda / Morris Gleitzman: str. 271-273

ISBN 978-961-272-299-9
a) Fantje - Priseljenci - Avstralija - 1946 - V mladinskem leposlovju b) Maščevanje - V mladinskem leposlovju c) strah d) prijateljstvo e) ljubezen f) svetovna vojna 1939-1945 g) preživetje

821.111(94)-93-311.2
COBISS.SI-ID 294743296

12.
HAVEL, Geoff, 1955-
        Divji spust / Geoff Havel ; prevod Andraž Banko. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Dropping-in. - 700 izv. - O avtorju: str. [129]. - Nagrada Združenja družinskih terapevtov Avstralije

ISBN 978-961-272-301-9
a) Fantje - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Rolkanje - V mladinskem leposlovju c) Invalidi - Cerebralna paraliza - V mladinskem leposlovju d) odraščanje e) šole f) nesreče

821.111(94)-93-311.2
COBISS.SI-ID 295109120

13.
NA pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj ... [et al.] ; [ilustracije Gašper Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-876-3
a) Slovenščina - Vaje za srednje šole

811.163.6(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 294918144

14.
NIDORFER, Matjaž
        Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma / Matjaž Nidorfer in Marja Milič. - Ljubljana : Revija Moje finance, Časnik Finance, 2017 ([Ljubljana] : Izi print). - 231 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6541-54-1
a) Finance - Priročniki b) denarstvo

336(035)
COBISS.SI-ID 290694400

15.
SIMSION, Graeme C.
        Dva koraka naprej / Graeme Simsion & Anne Buist ; prevedla Brigita Orel. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 423 str. : zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Two steps forward. - Povečani tisk. - 700 izv. - O avtorjih: str. 423

ISBN 978-961-272-295-1
a) Življenjske spremembe - V leposlovju b) Santiago de Compostela - Božja pot - V leposlovju c) Camino d) samospoznavanje e) medosebni odnosi

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID

16. TRTNIK, Gregor, 1979-
        Gradbene konstrukcije skozi čas / Gregor Trtnik. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018. - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika pri 2018, št. 7/8)

ISBN 978-961-251-442-6
a) Gradbene konstrukcije b) zgodovinski pregledi c) prazgodovinske jame d) Stonehenge e) egipčanske piramide f) starogrško gradbeništvo g) starorimsko gradbeništvo h) industrijska revolucija i) armiranobetonski objekti j) jeklene konstrukcije k) visoke stavbe l) premostitveni objekti

624(091)
692(091)
COBISS.SI-ID 295467008