Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Učbeniški sklad


Učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika.
Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo samo učbeniški komplet. Posameznih učbenikov ne izposojamo. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola.

Pogoji za izposojo kompleta:
•  plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta (1/3 cene novih učbenikov),
•  učbenike prevzamete prve dni novega šolskega leta v knjižnici ali učbeniškem skladu po razporedu,
•  ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli.

Če bo učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati razliko do maloprodajne cene učbenika.

V kompletu ni delovnih zvezkov, te morate kupiti sami.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/2342-414 ali na e-naslovu maja@scpet.net.

Seznami “kompletov” za izposojo: 

1. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 171 KB /

1. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 141 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 171 KB /

2. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 143 KB /

3. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 169 KB /

3. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 141 KB

4. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 167 KB /

4. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 163 KB /