Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Predstavitev

Na našem šolskem centru posvečamo raziskovalnim nalogam veliko pozornost. Že vsa leta raziskujemo v okviru državnega tekmovanja Znanost mladini in regijskega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

Vsako leto povabimo vse učence, še posebej pa tiste iz višjih letnikov in tiste bolj radovedne in ustvarjalne, da se pridružijo vrstam mladih raziskovalcev. Prav tako povabimo tudi učitelje, da postanejo mentorji oz. da tisti, ki so že bili mentorji, z mentorstvom nadaljujejo.

V zadnjih letih smo z raziskovalci in njihovimi mentorji dosegali zelo dobre uspehe tako na ravni šole, regije pa tudi na državnem nivoju. Nagrajeni raziskovalci regijskega tekmovanja iz ŠC PET se že vrsto let udeležujejo nagradnega 3 dnevnega izleta po Italiji.

Dijaki imajo ob odločitvi za delo raziskovalne naloge mnogo vprašanj, kot na primer: le kako bom kos delu pri raziskovalni nalogi; le kako naj vem, kakšno temo izbrat, da bo tista prava, ki me bo veselila in me gnala do konca; kako naj si zastavim cilje, hipoteze in metode dela; kje naj najdem prave vire; kako obširna naj bo naloga; kako naj nalogo predstavim ipd. Odgovore na vprašanja jim pomagajo najti mentorji, ki so vedno na voljo za pomoč mladim raziskovalcem.

Da pa delo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev poteka čim bolj organizirano, skrbi koordinator raziskovalnih nalog na šoli, ki poskrbi za pravočasno prijavo, obveščanje, organizira izobraževanja ali pa jih posreduje preko Ljubljanske mestne občine itd.

Pomembno je vedeti, da mladi raziskovalci, ki uspešno naredijo raziskovalno nalogo, jo predstavijo in zagovarjajo na šolskem tekmovanju, ponavadi predložijo opravljeno nalogo tudi za 4. predmet Poklicne mature.

Zato vabljeni vsi, ki vas zanima še kaj več kot le pouk, vsi tisti, ki ste radovedni in radi raziskujete, da se nam čim prej pridružite.


Mojca Gorjan, koordinatorica raziskovalne dejavnosti na ŠC PET