Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Poslanstvo in vizija
Cilji
Zgodovina
Video predstavitev
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Cilji

 • zagotavljanje in spremljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela,
 • zagotavljanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami in metodami dela ter uporabo informacijske komunikacijske tehnologije,
 • omogočanje pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnimi standardi,
 • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,
 • spodbujanje zdravega načina življena, odnosa do okolja in skrbi za samega sebe,
 • ohranjanje ciljnih skupin v sedanjem obsegu in sodelovanje s ciljnimi skupinami,
 • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
 • skrb za trajnostni razvoj,
 • nadaljevanje z razvojem športnih oddelkov in prizadevanje za normativno ureditev vpisa v športne oddelke v srednjem strokovnem izobraževanju,
 • zagotavljanje izobraževanja in osebne rasti vsem zaposlenim,
 • razvijanje e-izobraževanja,
 • vključevanje v projekte, povezane s kakovostjo, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo,
 • vključevanje v projekte na državni in mednarodni ravni (EKO šola, Cmepius – Leonardo da Vinci, Comenius, Gruntwig),
 • vključevanje v dejavnosti na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
 • sodelovanje z različnimi gospodarskimi in javnimi institucijami na lokalni in državni ravni,
 • izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
 • skrb za promocijo programov,
 • obveščanje medijev o dogajanju v zavodu in promocijo uspehov dijakov in študentov,
 • povečevanje tržnega deleža na področju izobraževanja odraslih,
 • zagotavljanje transparentnosti vodenja.