Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Svet zavoda
Direktor/ica
Kolegij
Komisija za kakovost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Svet zavoda

  Svet ŠC PET v 2018/19 sestavljajo:

  • predstavniki ustanoviteljev:
        Matejka Derganc
        Marjan Franc Kolenec 
        Anita Hrastelj 

  • predstavniki zavoda ŠC PET: 
        Peter Koščak
        Ana Plesec
        Melita Mučić (predsednica)
        Darko Rupret
        Majda Deržič (namestnica predsednice)

  • predstavniki staršev Srednje šole: 
        Barbara Cencelj Lukašev
        Gregor Cerar
        Maruša Babnik

  • predstavnika dijakov Srednje tehniške in strokovne šole: 
        Beti Rihtar  
        Belmin Muhić

  • predstavniki študentov Višje strokovne šole:
        Nina Bojović
        Urška Nika Draginc
        Matija Kneževič

  • predstavnik Strateškega sveta VSŠ:
        Janez Anžič
  Člani Sveta zavoda imajo pravico in dolžnosti prisostvovati sejam Sveta, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil Svet, skladno z določbami zakona, pravil ali drugega akta zavoda. Zapisniki Sveta se nahajajo na Portalu ŠC PET Ljubljana in so namenjeni obveščanju delavcev zavoda.