Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Šolska prehrana

NAVODILA ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO

Starši (vlagatelji) lahko v šolskem letu 2013/2014 prijavite dijaka na toplo malico.
Prijavo za šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji). Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za šolsko leto 2013/2014. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.
Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Vlagatelji lahko v prijavi na šolsko prehrano podate izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenašate na dijaka.
Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka, zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Zakon omogoča za leto 2013/2014 subvencionirano malico dijakom, pri katerih    povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku  oziroma državni štipendiji, znaša:

  • do 42% neto povprečne plače v RS, pripada 100 % subvencija za malico;
  • nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;
  • nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice. 

Vlogo za subvencijo malice vlagatelji oddate pristojnemu centru za socialno delo.

Prijave oddajte do 24. junija 2013 oziroma po koncu opravljenih dopolnilnih izpitov v tajništvo Šolskega centra ali pa po pošti na naslov ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

Ravnatelj STSŠ:
Srečko Lanjšček   

          Direktorica ŠC PET:

              dr. Tatjana Novak


Obrazci:


Vloga za prijavo na prehrano /.pdf, 135 KB/

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev /.pdf, 160KB/


Pomembne informacije:

Pravila šolske prehrane v ŠC PET / .pdf, 146 KB /

Odjava dijaške malice / .doc, 26 KB /