Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
2010/2011POROČILO O REZULTATIH RAZISKOVALNIH NALOG V ŠOLSKEM LETU 2010/11

Od 18 raziskovalnih nalog, ki so se predstavile in bile uspešno zagovarjane na šolskem tekmovanju 14.3.2011, se je 16 nalog uvrstilo na regijsko srečanje.

Na regijskem tekmovanju so zmagale tri raziskovalne naloge iz naše šole in sicer:

- na področju športa:
Izobrazba reprezentantk in reprezentantov  Slovenije v košarki;Avtorica: Polona Zalar, 4.B,
mentor Matjaž Plesec

- na področju pedagogike:
Uporaba mobitelov med poukom v srednjih šolah;  Avtor: Elmir Nikočević, 4.B,
mentorica Mojca Gorjan

- na področju turizma:
Prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije v Veliki Britaniji in na Švedskem; Avtorji: Katja Barašin Krašovec, Haris Šabić, Anita Šakanović, 4.A,
mentorica Marija Schnabl

Naloge so bile nagrajene z večdnevnim nagradnim izletom v Italijo.

Med nagrajenimi plakati so bili na regijskem srečanju nagrajeni naslednji plakati:
1. Vpliv mobilnih telefonov na segrevanje tkiv;  Avtorja: Rok Stele, Robi Kovačič, 3.D
2. Prisluškovanje s pomočjo laserske svetlobe;  Avtorji: Anže Balantič, Gašper Zebec, Igor Pranjić, 4 F
3. Uporaba ekoloških otokov;  Avtorica: Karin Cunja, 4.B
4. Kaj je lepota in kako to doseči?  Avtorice: Maja Stevanović, Đenita Garibović in Natalija Bektašević, 4.D
5. Navijaštvo na sta dionu in izven njega;  Avtor: Borut Gabrič, 4.B


Na državno tekmovanje v Mursko Soboto se je uvrstilo 8 nalog, od tega je:

Zlato priznanje   
Izobrazba reprezentantk in reprezentantov  Slovenije v košarki;Avtorica: Polona Zalar, 4.B,
mentor Matjaž Plesec
 
Srebrno priznanje
1. Prisluškovanje s pomočjo laserske svetlobe;  Avtorji: Anže Balantič, Gašper Zebec, Igor Pranjić, 4 F,
mentorica mag. Stanka Magister

2. Merjenje polmera krivljenja optičnega vlakna;  Avtorji: Blaž Barle, Dominik Dolenc,   Rok Rejc, 4.F,
mentorica mag. Stanka Magister

3. Primerjava zaslužkov (rokometnih, nogometnih in košarkarskih) sodnikov v Sloveniji in zanimanje mladih za delo sodnika;   Avtorici: Sanja Tokalić in Aleksandra Tomasović, 4.B, mentor Matjaž Plesec

Bronasto priznanje:
1. Prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije v Veliki Britaniji in na Švedskem; Avtorji: Katja Barašin Krašovec, Haris Šabić, Anita Šakanović, 4.A,
mentorica Marija Schnabl

2. Uporaba ekoloških otokov;  Avtorica: Karin Cunja, 4.B,
mentorica Mojca Gorjan


3. Uporaba mobitelov med poukom v srednjih šolah;  Avtor: Elmir Nikočević, 4.B,
mentorica Mojca Gorjan


4. Vpliv mobilnih telefonov na segrevanje tkiv;  Avtorja: Rok Stele, Robi Kovačič, 3.D, mentorica Andreja Glavič


Koordinatorica raziskovalnih nalog:
Mojca Gorjan

Slike s tekmovanja si lahko ogledate v fotogalerijiV šolskem letu 2010/11 so bile v okviru 24. tekmovanja Gibanje znanost mladini uspešno predstavljene naslednje raziskovalne naloge: Področje ekologija:

 • Uporaba ekoloških otokov; 
  Avtorica: Karin Cunja, 4.B

Področje ekonomija:

 • Rentabilnost športno-rekreacijskega centra Stožice; 
  Avtor: Anže Špenko, 4.B
 • Staranje prebivalstva in pokojninska reforma;  
  Avtorja: Ermina Kumalić,  Žiga Vicozi, 4.D

Področje etnologija:

 • Ko lebdijo mize;
  Avtorici: Sara Novak in Sergeja Cirar, 4.D

Področje sociologija:

 • Motnje hranjenja;
  Avtorica: Darija Vidranjski, 4.D
 • Brezdomci;
  Avtorici: Simona Čepon, 4.D in Nina Hrbljan, 3.C
 • Kaj je lepota in kako to doseči? 
  Avtorice: Maja Stevanović, Đenita Garibović in Natalija Bektašević, 4.D
 • Status žensk v slovenski družbi;
  Avtorici: Aldijana Abdić in Zerina Ljubijankić, 4.D

Področje pedagogika:

 • Uporaba mobitelov med poukom v srednjih šolah;
  Avtor: Elmir Nikočević, 4.B

Področje šport:

 • Primerjava zaslužkov (rokometnih, nogometnih in košarkarskih) sodnikov v Sloveniji in zanimanje mladih za delo sodnika;
  Avtorici: Sanja Tokalić in Aleksandra Tomasović, 4.B
 • Izobrazba reprezentantk in reprezentantov  Slovenije v košarki;
  Avtorica: Polona Zalar, 4.B
 • Enomesečna analiza športnih vsebin v nekaterih tiskanih medijih;
  Avtorja: Ernad Nuhanović in Denis Rejc, 4.B
 • Navijaštvo na stadionu in izven njega;
  Avtor: Borut Gabrič, 4.B  

Področje elektrotehnika:

 • Prisluškovanje s pomočjo laserske svetlobe; 
  Avtorji: Anže Balantič, Gašper Zebec, Igor Pranjić, 4 F
 • Ekonomska upravičenost postavitve sončne elektrarne;
  Avtorja: Tom Kern, Simon Hönn, 3.D
 • Merjenje polmera krivljenja optičnega vlakna; 
  Avtorji: Blaž Barle, Dominik Dolenc,   Rok Rejc, 4.F
 • Vpliv mobilnih telefonov na segrevanje tkiv;
  Avtorja: Rok Stele, Robi Kovačič, 3.D

Področje turizem:

 • Prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije v Veliki Britaniji in na Švedskem;
  Avtorji: Katja Barašin Krašovec, Haris Šabić, Anita Šakanović, 4.A
Slike iz predstavitev si lahko ogledate v fotogaleriji Raziskovalne naloge 2010-2011

Rezultati  zagovorov raziskovalnih nalog dijakov, ki bodo 1.4.2011 odšli na regijsko tekmovanje na OŠ Riharda Jakopiča:

Področje ekologija:

Uporaba ekoloških otokov; Avtorica: Karin Cunja, 4.B

Področje ekonomija:

Rentabilnost športno-rekreacijskega centra Stožice; Avtor: Anže Špenko, 4.B

Staranje prebivalstva in pokojninska reforma; Avtorja: Ermina Kumalić,  Žiga Vicozi, 4.D

Področje etnologija:

Ko lebdijo mize; Avtorici: Sara Novak in Sergeja Cirar, 4.D

Področje sociologija:

Motnje hranjenja; Avtorica: Darija Vidranjski, 4.D

Brezdomci; Avtorici: Simona Čepon, 4.D in Nina Hrbljan, 3.C

Kaj je lepota in kako to doseči? Avtorice: Maja Stevanović, Đenita Garibović in Natalija Bektašević, 4.D

Status žensk v slovenski družbi; Avtorici: Aldijana Abdić in Zerina Ljubijankić, 4.D

Področje pedagogika:

Uporaba mobitelov med poukom v srednjih šolah; Avtor: Elmir Nikočević, 4.B

Področje šport:

Primerjava zaslužkov (rokometnih, nogometnih in košarkarskih) sodnikov v Sloveniji in zanimanje mladih za delo sodnika; Avtorici: Sanja Tokalić in Aleksandra Tomasović, 4.B in

Izobrazba reprezentantk in reprezentantov Slovenije v košarki; Avtorica: Polona Zalar, 4.B

Enomesečna analiza športnih vsebin v nekaterih tiskanih medijih; Avtorja: Ernad Nuhanović in Denis Rejc, 4.B

Navijaštvo na stadionu in izven njega; Avtor: Borut Gabrič, 4.B  

Področje elektrotehnika:

Prisluškovanje s pomočjo laserske svetlobe; Avtorji: Anže Balantič, Gašper Zebec, Igor Pranjić, 4 F

Ekonomska upravičenost postavitve sončne elektrarne;  Avtorja: Tom Kern, Simon Hönn, 3.D

Merjenje polmera krivljenja optičnega vlakna; Avtorji: Blaž Barle, Dominik Dolenc, Rok Rejc, 4.F

Vpliv mobilnih telefonov na segrevanje tkiv; Avtorja: Rok Stele, Robi Kovačič, 3.D

Področje turizem:

Prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije v Veliki Britaniji in na Švedskem; Avtorji: Katja Barašin Krašovec, Haris Šabić, Anita Šakanović, 4.A