Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Kakovost

logoPOKIzelen150dpi.jpgKakovost v Enoti za izobraževanje odraslih  vsa leta doslej ugotavljamo in spremljamo tudi  po sistemu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Kazalnike za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v Enoti za izobraževanje odraslih določimo na sestanku Komisije za kakovost.

Naloge Komisije za kakovost so:

  • ustvarjanje razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,

  • razvijanje kazalnikov kakovosti in meril ter inštrumentov za vrednotenje kakovosti,
  • načrtovanje, organiziranje in usklajevanje spremljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli,
  • skrb za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
  • sodelovanje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
  •          sodelovanje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
  • spremljanje razvoja kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
  • spremljanje zaposlitvenih možnosti udeležencev izobraževanja po zaključku izobraževanja,
  • pripravljanje poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in opravljanje drugih nalog po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.