Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Program MEPI

5_INT_AWARD_YNG_PROUD_TO_DELIVER_SLOVENIJA_CMYK.jpg

Na naši šoli smo se že konec  šolskega leta 2012/2013 odločili, da vstopimo v  program Mednarodnega priznanje za mlade - MEPI.

Program Mednarodno priznanje za mlade MEPI je univerzalen, svetovno priznani program, ki se umešča med naj najvznemirljivejše nagrade za mlade na svetu. Deluje v več kakor 140 državah in ozemljih po svetu, s ciljem spreminjati življenja posameznikov in celotnih skupnosti.

MEPI je program z dolgoletno tradicijo in osupljivim svetovnim uspehom. Začetki segajo v leto 1956, ko ga je ustanovila majhna skupina pod vodstvom britanskega princa Filipa, vojvode edinburškega. Ustanovitelji so verjeli, da izkustveno učenje pozitivno vpliva na mlade ljudi, ki so na tak način veliko bolje pripravljeni na življenjske priložnosti in izzive. Od ustanovitve je v programu
sodelovalo več kakor 8 milijonov mladih, pozitivne učinke pa je občutilo še veliko več ljudi.

Circles_Adventurous_Journey.png Circles_Physical_Recreation.png Circles_Residential_Project.png Circles_Service.png Circles_Skills.png


V okviru tega programa dijaki, ki se prijavijo za bronasto stopnjo, vsak teden najmanj eno uro opravijo naslednja področja:

- prostovoljno delo / najmanj 3 mesece,

- veščine / najmanj tri mesece,

- rekreativni šport / najmanj 3 mesece ter

- odpravo / najmanj 2 dni in 1 nočitev v  naravi.

Vsi udeleženci morajo opraviti še dodatne tri mesece ali na področju športa ali prostovoljnega dela ali veščin.

Želimo si, da bi ti dijaki lahko opravljali predvsem veščine in šport brezplačno na naši šoli. Zato smo k sodelovanju povabili učitelje in ostale zaposlene na šoli, ki poleg lastne stroke, verjetno obvladajo še kakšno veščino oz. šport, in bi jo lahko  kot mentorji oz. inštruktorji veščine oz. športa ponudili.

Primeri veščin so naslednji: računalništvo, kuhanje, dramski krožek, poznavanje umetnosti, risanje, slikanje, fotografija, finančne študije, knjižničarstvo, zgodovinski pregledi, verske študije, domači ali tuji jeziki, branje, pisanje, ročna dela, igranje na glasbeni instrument, petje, vrtnarjenje, šah itd.

Primeri rekreativnega športa so: atletika in sorodne dejavnosti, ples, borilne veščine, igre z loparjem,  ekipne igre, vodni športi, kolesarjenje, jahanje itd.

Publikacije o programu MEPI:

8_RIBBON_RGB.jpg