Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
PUD


Praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcih

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali  kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.

V času srednješolskega izobraževanja opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dva tedna PUD opravijo dijaki v 3. letniku, dva pa v 4. letniku. 


V šolskem letu 2017/2018 bodo imeli PUD:

- dijaki 3. letnika od 9. aprila 2018 do 20. aprila 2018,

- dijaki 4. letnika od 16. oktobra 2017 do 27. oktobra 2017.


Delo, ki ga dijaki opravljajo mora imeti elemente izobraževalnega programa za katerega se dijak izobražuje. Dijaki si poiščejo delodajalca pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki so dolžni po opravljenem dvotedenskem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli. Organizator PUD na šoli pregleda poročila in jih oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil« je potrebno popraviti skladno z napotki organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za zaključek izobraževanja.Pomembni datumi

Letnik Rok za oddajo pogodbe
Termin PUD   Rok za oddajo poročila
3.  do 10. 11. 2017 9.4.-20.4.2018 do 14. 5. 2018
4. do 29. 9. 2017 16.10.-27.10.2017 do 1. 12. 2017
Tabela 1: Pomembni datumi

DOKUMENTACIJA:

Splošne informacije dijakom

Pogodba o PUD

Pogodba o PUD Pošta SLO, 2017-18

Aneks k pogodbi Mercator, 2017-18

Aneks k pogodbi Spar, 2017-18

Prijava Spar, 2017-18

Navodilo za izdelavo poročila o PUD

Naslovna stran poročila o PUD

Osnutek prošnje delodajalcu za odobritev PUD

Pogodba: šola, delodajalec in delojemalec 

Pogodba Telekom 2017-2018

Pogodba GVO 2017-2018 

Vprašalnik za dijaka

Mnenje delodajalca