Missing tag: meni_levi_scpet

Poslanstvo in vizija

VIZIJA
Razvijati se kot sodobna tehniška in strokovna šola, iz katere bodo prihajale osebnosti z dobrim znanjem in odličnimi temelji za nadaljnje izobraževanje.

CILJI
Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela z organizacijo dela, z razvijanjem ustreznih metod in oblik dela ter z ustreznimi načini dela v celotnem vzgojno – izobraževalnem procesu.

-  Zagotavljanje ustrezne izobrazbene ravni dijakov.
-  Uresničiti 90 % učni uspeh dijakov v vseh letnikih obeh programov ob koncu šolskega leta in na poklicni maturi.
-  Zagotoviti manj kot 10% osip dijakov.
-  Obdržati ciljne skupine v sedanjem obsegu in sodelovanje s ciljnimi skupinami.
-  Nadaljevati z razvojem športnih oddelkov in si prizadevati za normativno ureditev vpisa v športne oddelke v srednjem strokovnem izobraževanju
-  Učiteljem omogočiti različne oblike izobraževanja, ki vplivajo na karierni razvoj učitelja
-  Razvijati celostno podobo dijakov z vključevanjem dijakov v različne dejavnosti, kot so preventivne dejavnosti, spoznavanje strokovnega področja, spoznavanje kulturnih in zgodovinskih značilnosti, različna tekmovanja v znanju in športu, raziskovalna dejavnost mladih, projekti, delo v dijaški skupnosti, delo v Ekošoli ipd.
-  Vključevanje šole v različne projekte.
-  Skrbeti za promocijo srednje šole kot dela Šolskega centra in obeh programov srednjega strokovnega izobraževanja.
-  Razvijati različne oblike sodelovanja s starši.