Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
   Tehnik el. komunikacij
   Ekonomski tehnik
   Nadaljevanje šolanja
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Tehnik el. komunikacij

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Delovno področje tehnika elektronskih komunikacij:
povsod, kjer se ukvarjajo s prenosom in obdelavo informacij in signalov.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:
• obvladajo pisno in govorno sporazumevanje v tujem jeziku,
• spoznajo osnove telekomunikacijskih naprav in sistemov,
• spoznajo izvedbe žičnih in brezžičnih omrežij ter storitev,
• spoznajo tehnologijo v proizvodnji TK-naprav in sistemov,
• se usposobijo za ugotavljanje napak in njihovo odpravljanje na telekomunikacijskih in radiodifuznih napravah in sistemih,
• spoznajo orodja, naprave in inštrumente, potrebne za opravljanje dela na področju telekomunikacij, ter jih znajo uporabljati,
• znajo poiskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih ter z osebnim računalnikom, povezanim v svetovni splet.

V programu lahko izbiraš med dvema usmeritvama, ki sta nastali na osnovi dveh poklicnih standardov:

• SISTEMSKI OPERERATER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Poudarek je na poznavanju različnih elementov, naprav in omrežji v telekomunikacijah in računalništvu, njihovi uporabi in nadzoru njihovega delovanja.

• SISTEMSKI INŠTALATER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Poudarek je na poznavanju zgradbe posameznih elementov, naprav in omrežji na področju telekomunikacij in računalništva, njihovi montaži in odpravljanju napak v delovanju.

Po končanem šolanju tehnik elektronskih komunikacij pozna:
• osnove telekomunikacijskih naprav in sistemov,
• osnove računalniških omrežij,
• klasične vode in optične vodnike,
• računalniško vodene telekomunikacijske centrale,
• klasično in brezžično telefonijo,
• satelitski prenos slike in podatkov,
• principe delovanja radijskih zvez,
• organizacijo in projektiranje omrežij,
• procese v radijskem in televizijskem studiju,
• delovni proces v delovni organizaciji z vsemi dolžnostmi in odgovornostmi, ki spremljajo poklic tehnika elektronskih komunikacij.

Zaposlitev:
• projektiranje,
• razvoj,
• izdelava,
• trženje,
• napeljava,
• montaža,
• vzdrževanje,
• servisiranje telekomunikacijskih ali računalniških  omrežij in naprav.

Pridobljena stopnja izobrazbe: (V) stopnja izobrazbe

Vpis: z uspešno končano osnovno šolo

Priporočila za vključitev v program:
•  temeljno znanje fizike in matematike,
•  smisel za tehniko in njen razvoj,
•  želja po nenehnem odkrivanju novega,
•  vztrajnost pri delu, vestnost in natančnost.

Pogoji za napredovanje:
V višji letnik napredujejo učenci, ki so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in so izpolnili vse obveznosti po programu nižjega letnika. 

Nadaljevanje šolanja: