Missing tag: meni_levi_scpet

Tehnik el. komunikacij

ODPRTI KURIKULUM ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Odprti kurikulum predstavlja 20 % predmetnika in je izbira šole. Navedene module odprtega kurikula smo izbrali, ker so aktualni in povezani z našimi ciljnimi skupinami ter uporabniki.

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Enosmerni in izmenični tokokrogi*

Enosmerni in izmenični tokokrogi*

Elektronika v praksi Elektronika praksi

Matematika *

Materiali v elektrotehniki

Podjetništvo v telekomunikacijah

Sodobne komunikacije

1. D: športna vzgoja

2. D: športna vzgoja

3. D: športna vzgoja

Fizika v elektronskih komunikacijah

4. D: športna vzgojaPredmetnik (tehnik elektronskih komunikacij)


A) SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija ali sociologija
 • Fizika
 • Kemija
 • Športna vzgoja

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Enosmerni in izmenični tokokrogi
 • Brezžične komunikacije
 • Prenosni sistemi
 • Osnovne merilne tehnike
 • Izdelava električnih in komunikacijskih instalacij

C) OBVEZNI IZBIRNI MODULI

Poklicni standard: sistemski operater elektronskih komunikacij

 • Postavitev lokalnega telekomunikacijskega in računalniškega omrežja
 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Sistemske merilne tehnike

Poklicni standard: sistemski inštalater elektronskih komunikacij

 • Diagnosticiranje in odpravljanje napak
 • Zgradba sistemov in omrežij
 • Montaža TK-omrežja

Č) PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI

D) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

E) INTERESNE DEJAVNOSTI

F) ODPRTI KURIKULUM moduli, ki jih nudi samo naša šola: