Missing tag: meni_levi_scpet

Razpis za vpis

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA,
SREDNJA TEHNIŠKA IN STROKOVNA ŠOLA

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

tel: (01) 2342 428 


RAZPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Izobraževalna programa

Število oddelkov

Razpisanih mest

Tehnik elektronskih komunikacij

2 56

Ekonomski tehnik

3

84


Dijaški.net
Dijaškisvet.si

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2019/20

Razpis za vpis v programe nižjega, srednje poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij