Missing tag: meni_levi_scpet

Prijava za vpis

NAVODILA V ZVEZI S PRIJAVO IN VPISOM

V program srednjega izobraževanja se lahko vpiše:
a) kdor je uspešno zaključil osnovno šolo, ali
b) kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Kandidati ki se nameravajo v šolskem letu 2019/2020 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja morajo izpolniti prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08) in najkasneje do 2. aprila 2019.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa jo posredujejo neposredno srednji šoli, osebno ali jo pošljejo po pošti na naslov: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska 16, 1000 Ljubljana. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

Navodila za vpis kandidatov - športnikov.

Primer prijavnice - športniki.

Kandidati, ki se zadnje leto izobražujejo v tujini, lahko prijavnico oddajo še do 3. junija 2019.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2019 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 3. junija 2019, vendar le če bodo na šoli do tega datuma še prosta mesta.

Po končanem prijavnem roku, najkasneje do 8. aprila 2019, bodo znani podatki o številu prijav za vpis. Morebiten prenos prijav iz šole na šolo bo možen do 23. aprila 2019. Kasnejši prenos brez upravičenih razlogov ne bo več mogoč, vse do 2. julija 2019, ko bo končan vpis na šolah z omejitvijo vpisa. V primeru upravičenih razlogov za poznejši prenos prijave, je potrebno na ravnateljico nasloviti prošnjo, ki jo obravnavamo individualno.

RAZPIS IN PRIJAVE ZA VPIS V 2019/2020 - objava zasedenosti mest

Izobraževalna programa

število prijav  (18. 4. 2019)

še prostih vpisnih mest

Tehnik elektronskih komunikacij

40

16

Ekonomski tehnik

102

0


VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 29. maja 2019 pisno obveščeni o stanju prijav (o morebitni omejitvi vpisa), hkrati s tem obvestilom pa bodo prejeli vabilo na vpis, ki bo potekal v času od 18. do vključno 21. junija 2019, do 14. ure.

Prijavljeni kandidati pridejo na vpis v terminu, ki bo naveden na vabilu in takrat šoli predložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Kandidati za športne oddelke v tem času predložijo tudi dokazila, potrebna za vključitev v športni oddelek.

Prosta mesta po drugem krogu izbirnega postopka bodo najkasneje do 3. julija objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 30. avgusta 2019 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.