Missing tag: meni_levi_scpet

Prijava za vpis

NAVODILA V ZVEZI S PRIJAVO IN VPISOM

V program srednjega izobraževanja se lahko vpiše:
a) kdor je uspešno zaključil osnovno šolo, ali
b) kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Kandidati ki se nameravajo v šolskem letu 2018/19 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega, oziroma tehničnega izobraževanja prvič, in tisti, ki se vpisujejo ponovno (ker želijo zamenjati izobraževalni program), morajo izpolniti prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08) in jo do 5. aprila 2018 oddati osebno, ali poslati po pošti ŠC PET Ljubljana, Celjska ulica 16, s pripisom Šolska svetovalna služba. Učenci ki OŠ končujejo, lahko oddajo izpolnjeno prijavnico tudi na šoli ki jo obiskujejo. Navodila za vpis kandidatov - športnikov.

Kandidati, ki se zadnje leto izobražujejo v tujini, lahko prijavnico oddajo do 4. junija 2018. Kandidati ki bodo zamudili s prijavo, se bodo lahko prijavili naknadno do 4. julija 2018, vendar samo v primeru, če bodo na voljo še prosta vpisna mesta. Kandidati za vpis se smejo prijaviti samo na eno izbrano SŠ.

Po končanem prijavnem roku, najkasneje do 10. aprila 2018, bodo znani podatki o številu prijav za vpis. Morebiten prenos prijav iz šole na šolo bo možen do 25. aprila 2018. Kasnejši prenos brez upravičenih razlogov ne bo več možen, vse do 5. julija 2018.

RAZPIS IN PRIJAVE ZA VPIS V 2018/2019 - objava zasedenosti mest

Izobraževalna programa

število prijav (20. 4. 2018)

še prostih vpisnih mest

Tehnik elektronskih komunikacij

31

 25

Ekonomski tehnik

71

 13

VPIS KANDIDATOV:
Prijavljeni kandidati morajo Šolski svetovalni službi v času od 19. do vključno 22. junija 2018 do 14. ure, predložiti dokazila o vpisnih pogojih. 
Objava še prostih mest v drugem krogu bo 6. julija 2018. Sprejem prijav za vpis na prosta mesta bo možen do 31. 8. 2018.