Missing tag: meni_levi_scpet

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega  znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost.

Število ur, ki jih je potrebno opraviti za interesne dejavnosti (obvezne in izbirne) so navedene v tabeli.

Dejavnosti zajemajo različna področja.


Področje športne vzgoje:
• športni dnevi
• košarka
• fitnes
• badminton
• telesno in duševno sproščanje
• planinski pohodi
• kolesarski izleti
• odbojka
• smučanje
• medšolska tekmovanja izven pouka
• plavalni tečaj za neplavalce

Umetnost, zgodovina:
• ogledi gledaliških predstav, galerij, muzejev

Slovenščina:
• kulturni dnevi
• filmski abonmaji
• novinarski krožek – šolsko glasilo
• bralni krožek
• dramski krožek

Fizika:
• ogled jedrskega reaktorja v Podgorici
• klub mladih astronomskih raziskovalcev

Kemija:
• obiski podjetij

Biologija:
• obisk živalskega vrta v Ljubljani
• ogled arboretuma v Volčjem Potoku

Telekomunikacije:
• obisk strokovnega sejma v tujini
• obisk tehničnega muzeja v Münchnu
• obisk tehničnega muzeja v Bistri
• ogled centra vodenja in RTP Domžale
• strokovna ekskurzija v tovarno Elka v Zagrebu
• ogled razdelilne postaje v Telekomu
• ogled telefonskih central v Ljubljani
• računalniški krožek – internet
• strokovni sejmi

Ekonomija:
• strokovni sejmi
• obisk  Ljubljanske borze
• obisk in ogled Luke Koper
• obisk finančnega sejma
• obisk ene izmed komercialnih bank
• obisk Poštnega centra Ljubljana
• obisk Pošte Slovenije in PBS

Drugo:
• prostovoljno socialno delo
• krožek Rdečega križa
• prva pomoč
• cestnoprometni predpisi
• preprečevanje zasvojenosti
• pravice mladih ob stikih s policijo
• iskanje literature v knjižnici (COBISS, internet)