Missing tag: meni_levi_scpet

Poklicna matura

Pravilnik o poklicni maturi
Navodila o izpitnem redu na poklicni maturi
RIC - dodatne informacije v zvezi s poklicno maturo


Navodila - ŠC PET Ljubljana, STSŠ
Izpitni red poklicne mature - priloga
Ocenjevanje poklicne mature - priloga
Dovoljeno dodatno gradivo pri poklicni maturi - priloga
Prijava k poklicni maturi - Obrazec


Koledar rokov za opravljanje poklicne mature:
Zimski rok poklicne mature, februar 2018 - objava 
Spomladanski rok poklicne mature, maj/junij 2018 - objava
Jesenski rok poklicne mature, avgust 2018 - objava
Deli poklicne mature 2016 (velja tudi za 2017) - objava


Razpored ustnih izpitov - spomladanski rok poklicne mature 2017-18, junij 2018:

  • Ustni izpiti Angleščina - objava
  • Ustni izpiti Slovenščina - objava
  • Ustni izpiti Elektronske komunikacije - objava
  • Ustni izpiti Gospodarstvo - objava
  • Ustni izpiti Matematika - objava
  • Ustni izpiti Nemški jezik - objava
  • Ustni izpiti Seminarske naloge EKT - objava
  • Ustni izpiti Seminarske naloge TK - objava