Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
   Raziskovalne naloge
   POPRI
   JA Slovenija, Moje podjet.
   Arhiv dogodkov
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Raziskovalne naloge

Na našem šolskem centru posvečamo raziskovalnim nalogam veliko pozornost. Vsako leto povabimo vse učence, še posebej pa tiste iz višjih letnikov in tiste bolj radovedne in ustvarjalne, da se pridružijo vrstam mladih raziskovalcev. Pri tem izhajamo iz prepričanja, da je lahko vsak dijak, če si to le želi, mladi raziskovalec. Prav tako povabimo tudi učitelje, da postanejo mentorji oz. da tisti, ki so že bili mentorji, z mentorstvom nadaljujejo. Zelo pomembno je tudi to, da nas pri raziskovalnem delu podpira vodstvo šole, ki daje temu delu precejšen poudarek.

Delo z mladimi raziskovalci ima določene prednosti pred tradicionalnim poukom tako za nas mentorje, kot tudi za raziskovalce. Pomembna prednost je odnos, ki se vzpostavi med mentorjem in raziskovalcem. Ta je precej drugačen od tistega pri klasičnem pouku. Mentorji raziskovalce le usmerjamo, raziskovalci pa pri delu niso v podrejenem odnosu. Zato se med njimi razvije bolj iskren in odprt odnos, ki omogoča, da raziskovalno delo teče brez napetosti in da se lahko rojevajo in razvijajo nove, tudi nore ideje in zamisli raziskovalcev. Pri raziskovalnem delu se učenec nauči več kot pri tradicionalnem pouku. Sam mora poiskati vire, preštudirati teorijo in jo povezati s praktičnim primerom. Kompetence, ki jih pridobi med raziskovalnim delom, so za učenca neprecenljive.

Raziskovalna naloga in priprava naloge

Napisati raziskovalno nalogo pomeni naučiti se misliti, zbrati lastne misli in določene podatke, kar pomeni naučiti se metodičnega dela. Zato je tudi sama tema raziskovalne naloge manj pomembna kot izkušnja, ki si jo z izdelavo raziskovalne naloge pridobimo.

Za raziskovalno delo je značilno, da obravnava prepoznaven in točno določen problem. V raziskovalni nalogi obravnavamo "stvari", ki še niso bile raziskane, če pa so že bile, jih obravnavamo z drugega stališča. Raziskovalno delo mora biti uporabno tudi za druge, pripomore pa naj k razjasnitvi ali razrešitvi že prej znanega problema. V raziskovalni nalogi morajo biti podatki, ki jih lahko tudi preverimo, oz. hipoteze, ki jih lahko potrdimo ali zavrnemo.

Odločitev za raziskovalno nalogo pomeni, da bomo:

- raziskali jasno določen problem,
- poiskali in zbrali potrebno literaturo,
- to literaturo razvrstili in problem s pomočjo le-te preverili,
- nalogo zapisali tako, da bo vsakomur, ki jo bo prebral, jasno, kaj smo hoteli povedati, in da bo to s pomočjo navedene literature lahko tudi preveril ali uporabil za nadaljnje raziskave.

Mojca Gorjan, koordinatorica raziskovalne dejavnosti na ŠC PET