Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
   Raziskovalne naloge
   POPRI
   JA Slovenija, Moje podjet.
   Arhiv dogodkov
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Arhiv dogodkov

SEZNAM NALOG, UVRŠČENIH NA REGIJSKO TEKMOVANJE (ŠC PET 2017):

1. Zdrav življenjski slog in obremenjenost slovenskih nogometašic (šport); R.: Nina Ekić, 3. A; M.: Petra Primožič, S.: Matjaž Plesec.

2. Vloga staršev pri razvoju mladega športnika (šport); R.: Aljaž Tot, 4. A; M.: Matjaž Plesec, S.: Petra Primožič

3. Rasa in državljanstvo v ligi NBA (šport); R.: Nejc Strajnar in Jure Štrancar, 4. A; M.: Matjaž Plesec, S.: Petra Primožič.

4. Športne poškodbe mladih ljubljanskih košarkarjev (šport); R.: Jaka Bukovec, 4. B; M.: Matjaž Plesec, S: Petra Primožič.

5. Analiza mnenj naključno izbranih anketirancev o begunski problematiki v Sloveniji (sociologija); R.: Sara Ferlič, 4. A; M.: Mojca Gorjan.

6. Nasilje v družini (sociologija); R.: Katja Femec in Hedvika Kolman, 4. A; M.: Mojca Gorjan.


DOSEŽENE NAGRADE:
Nina Ekić, 1. mesto na regijskem tekmovanju na področju športa