Missing tag: meni_levi_scpet

Zakonodaja

Predpisi in zakonodaja - srednje šolstvo (MIZŠ)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (priponka)

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (priponka)

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti v srednji šoli (priponka)

Šolska pravila na STSŠ ŠC PET Ljubljana (priponka)

Šolska pravila ocenjevanja znanja (priponka)Šolski sklad:

Poslovnik o delu šolskega sklada (priponka)

Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči (priponka)

Vloga za dodelitev denarne pomoči (priponka)

Zapisnik 1. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada, 24. 1. 2018
Zapisnik 2. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada, 5. 2. 2018