Missing tag: meni_levi_scpet

Komisija za kakovost

Komisija za kakovost spremlja kakovost vzgojno izobraževalnega dela STSŠ. Člane komisije imenuje Svet zavoda ŠC PET Ljubljana in je sestavljena iz:
-  štirih predstavnikov zaposlenih,
-  
dveh predstavnikov delodajalcev,
-  enega predstavnika staršev in
-  enega predstavnika dijakov.

Člani komisije za šolsko leto 2017/18:


- Ksenija Sever (strokovni predmeti - Ekonomski tehnik),
- Andreja Glavič (strokovni predmeti - Tehnik elektronskih komunikacij), predsednica komisije
- Matjaž Plesec (splošno izobraževalni predmeti),
- Maja Granda (šolska svetovalna služba)
- Leana Tomić, Telekom Slovenije d.d.,
- Jurij Kozamernik, GVO d.o.o.,
- Majda Hrovat, predsavnica staršev,
- Giorgi Nozadze, predsatvnik dijakov.