Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
   Komisija za kakovost
   LDN/poročila
   Raziskave
Raziskovalna dejavnost
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Komisija za kakovost

Komisija za kakovost spremlja kakovost vzgojno izobraževalnega dela STSŠ. Člane komisije imenuje Svet zavoda ŠC PET Ljubljana in je sestavljena iz:
-  štirih predstavnikov zaposlenih,
-  
dveh predstavnikov delodajalcev,
-  enega predstavnika staršev in
-  enega predstavnika dijakov.

Člani komisije za šolsko leto 2017/18:


- Ksenija Sever (strokovni predmeti - Ekonomski tehnik),
- Andreja Glavič (strokovni predmeti - Tehnik elektronskih komunikacij), predsednica komisije
- Matjaž Plesec (splošno izobraževalni predmeti),
- Maja Granda (šolska svetovalna služba)
- Leana Tomić, Telekom Slovenije d.d.,
- Jurij Kozamernik, GVO d.o.o.,
- Majda Hrovat, predsavnica staršev,
- Giorgi Nozadze, predsatvnik dijakov.