Missing tag: meni_levi_scpet

Šolska prehrana

NAVODILA ZA PRIJAVO/ODJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo za šolsko prehrano šoli oddajo starši, polnoletni dijaki, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji). Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Vlagatelji lahko v prijavi na šolsko prehrano podate izjavo, da obveznost odjave posameznega obroka prenašate na dijaka. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka, zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Prijave oddajte po koncu opravljenih dopolnilnih izpitov v tajništvo Šolskega centra ali pa po pošti na naslov ŠC PET Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.

Dnevno odjavo lahko uredite do 9.00 ure dopoldne za isti dan na mail: tina.tratnjek@scpet.si

Vloga za prijavo:
Vloga za prijavo na prehrano
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Odjava šolske prehrane:
Odjavo šolske prehrane v tekočem šolskem letu urejajo starši oziroma zakoniti zastopniki, ali polnoletni dijak. Odjava je možna le v pisni obliki.
Odjava dijaške malice

Pomembne informacije:
Pravila šolske prehrane v ŠC PET

Dodatne informacije: Tajništvo ŠC