Missing tag: meni_levi_scpet

Vizija in strategija IO

Človek, ki nima vizije, ne bo nikdar veliko pričakoval

in se ne bo lotil pomembnih dejanj.

                                                          Woodrow Wilson

Naša vizija pri izobraževanju odraslih je prizadevanje za uspešno in kakovostno znanje vsakega posameznika. Z novostmi, kot so nov in prenovljeni izobraževalnimi programi, uvodni pogovori ter izdelava osebnega izobraževalnega načrta, ki ga naredimo z vsakim udeležencem posebej, bomo še lažje prišli do skupnega zastavljenega cilja - uspešnega zaključka.