Missing tag: meni_levi_scpet

Erasmus mobilnost
Predstavitev

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+ Mobilnost dijakov in osebja že vrsto let. Namen omenjenega projekta je zagotoviti mladim možnost pridobivanja znanja in praktičnih izkušenj zunaj naših meja, torej v evropskem prostoru. Prav tako pa tudi učiteljem omogoča povezavo z učitelji sorodnih šol, pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks. Težnja sodelovanja učiteljev v projektu mobilnosti je tudi vzpostavitev enotnega evropskega šolskega sistema.

V mobilnosti sodelujemo s projektom Give me five. Tako smo v preteklih letih učitelji obiskali Dvojezično trgovsko akademijo Celovcu, kolidž v Leedsu in šolski center OSZ IMT v Berlinu. Posebnost kolidža v Leedsu je, da že vrsto let zelo uspešno povezuje šolo in šport in tako omogoča aktivnim športnikom, da kljub številnim športnim aktivnostim pridobijo ustrezno izobrazbo.

Dijaki so opravljali obvezno praktično izobraževanje v Celovcu, Leedsu in Gorici v Italiji. Zelo smo povezani z Dvojezično trgovsko akademijo iz Celovca, s katero sodelujemo tudi na drugih področjih, ne samo v okviru projektov. Letošnje šolsko leto smo tako skupaj organizirali kulturno-športni teden za dijake 3. E oddelka v Španiji. S tem smo še bolj povezali dijake obeh šol in vzpostavili močne vezi za nadaljnje sodelovanje med obema šolama in učitelji.

V letošnjem šolskem letu teče projekt Give me five 2017. V partnerstvo se povezujemo s šolo iz Italije in šolo iz Avstrije. V projektu, ki bo trajal od septembra 2017 do avgusta 2018, načrtujemo mobilnost dveh skupin dijakov v partnerske šole. V vsako šolo bo odšlo 10 dijakov z enim spremljevalcem za obdobje dveh tednov. Na šolah bo potekalo spremljanje vzgojno-izobraževalnega programa, spoznavanja šolskega sistema in novih učnih metod, obe šoli pa bosta poskrbeli tudi za izvajanje praktičnega usposabljanja pri zunanjih delodajalcih. Rezultate mobilnosti dijakov bomo priznavali s pomočjo sistema ECVET in Europassa. Projekt je tesno povezan z evropskim razvojnim načrtom naše šole, v katerem smo predstavili področja, ki jih želimo razvijati. Ta področja so: dobro pripravljeno praktično usposabljanje pri delodajalcih v tujini, ki bo dijakom omogočalo, da povežejo teorijo s prakso in dobijo vpogled v delo v podjetju, izboljšanje prepoznavnosti šole z dobrimi mednarodnimi partnerstvi, ki dvigajo kompetence dijakom in učiteljem ter dvigujejo ugled šole, opazovanje na delovnem mestu s področja športnega menedžmenta, trženja, podjetništva ter prenašanje primerov dobre prakse v našo šolo in učenje jezika s pomočjo mednarodnih mobilnosti, kar bo dijakom osmislilo šolsko delo.

Intervjuja za slovenski radio Trst, ki smo ga v šolskem letu 207/18 posneli v času mobilnosti v Celovcu.: http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-bafd45d2-abe3-43c8-913a-231d8275b4e0.html

Za šolsko leto 2018/2019 smo se prijavili na razpis za sodelovanje dijakov in učiteljev s Celovcem in Sevillo v Španiji.

mag. Stanka Magister, koordinatorka in organizatorka Erasmus mobilnosti.