Missing tag: meni_levi_scpet

Teletržnik

STOPNJA ZAHTEVNOSTI: V. stopnja

NPK LAHKO PRIDOBI OSEBA:

 • ki je stara najmanj 18 let,
 • ima srednjo strokovno ali splošno izobrazbo.

KLJUČNA DELA TELETRŽNIKA/TELETRŽNICE

 • izvajanje predprodajne, prodajne in poprodajne aktivnosti preko elektronskih komunikacijskih kanalov
 • opravlja prodajni dialog po telefonu ali elektronski pošti
 • pripravlja predstavitve izdelkov in storitev
 • opravlja dialog s stranko (nudi pomoč, svetuje, rešuje pritožbe, skrbi za dobre odnose, idr.)
 • izvaja študije primera
 • vodi evidenco in arhivira delovno dokumentacijo
 • izvaja anketiranje strank preko elektronskih komunikacijskih kanalov
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in standardi

USPOSABLJANJE

Usposabljanje je vsebinsko razdeljeno na štiri module po 5 pedagoških ur. Udeleženci pridobijo raznolika prodajna znanja in veščine, izboljšajo poslovno komuniciranje, poslovna pogajanja in poslovne predstavitve.

1. Uspešno trženje storitev po telefonu -elektronskih medijih

 • udeleženci izboljšajo prodajne pristope v vseh fazah prodajnega procesa
 • povečajo lastno motivacijo in samozavest
 • se naučijo različnih tehnik zaključevanja posla preko telefona in elektronskih medijev

2. Osnove poslovne komunikacije

 • udeleženci spoznajo cilje in strategije poslovne komunikacije
 • spoznajo značilnosti komuniciranja po telefonu in elektronskih medijih
 • spoznajo načine anketiranja uporabnikov

3. Priprava in izvedba uspešne poslovne predstavitve

 • udeleženci spoznajo strukture dobrih prezentacij
 • se seznanijo z načini, s katerimi poslušalce prepričamo

4. Reševanje pritožb

 • udeleženci izboljšajo kvaliteto in učinkovitost reševanja pritožb
 • spoznajo načine, s katerimi nezadovoljnega uporabnika spremenino v zvestega kupca

METODE DELA NA USPOSABLJANJU

Predavanja in praktične vaje.

Usposabljanje poteka v prostorih Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, Ljubljana. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času ali po dogovoru.