Missing tag: meni_levi_scpet

Oblikovalec osvetljave

STOPNJA ZAHTEVNOSTI: VI. stopnja

NPK LAHKO PRIDOBI OSEBA:

 • ki je stara najmanj 18 let
 • ima srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
 • srednjo poklicno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj na področju osvetljave

KLJUČNA DELA OBLIKOVALCA/OBLIKOVALKE OSVETLJAVE:

 • prouči vsebino projekta osvetljave in izdela termniski plan dela
 • izdela koncept projekta osvetljave v sodelovanju z avtorsko ekipo: režiserjem, koreografom, scenografom, direktorjem fotografije idr.
 • izdela končni načrt postavitve luči
 • vodi in nadzira ekipo osvetljave

CELOTNA VSEBINA NPK OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA OSVETLJAVE

 • seznanjanje z dogodkom
 • piprava načrta osvetljave
 • vodenje in nadzor projekta
 • zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

NAČIN PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Ovrednotenje portfolia (zbirne mape), ki ga kandidat pripravi skupaj s svetovalcem in vsebuje:

 • AV zapis dogodka v formatu DVD
 • načrt osvetljave v PDF formatu
 • popis uporabljene svetlobne tehnologije
 • vizualizacija tipičnih pogledov na prizorišču v PDFali JPG formatu
 • analiza termniskega in kadrovsekga plana

ali ustni zagovor, ki obsega predstavitev in obrazložitev posredovanega izdelka osvetljave dogodka ali preverjanje na projektu na katerem kandidat trenutno dela, z zagovorom.

USPOSABLJANJE

Ob zadostnem številu prijav se lahko organizira usposabljanje. Teoretični del poteka na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, Ljubljana, praktični del pa v Cankarjevem domu.