Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
Ekošola

Program Ekošola (spletna stran)
ŠC PET Ljubljana je 2015 pristopila k programu celostne okoljske vzgoje in izobraževanja - Ekolistina

Ekošola je projekt mednarodnega združenja za okoljevarstveno izobraževanje (Foundation for Environmental Education – FEE). Ustanovljena je bila z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji se program imenuje Ekošola kot način življenja, nosilec programa pa je DOVES – Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

Glavni cilj je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so še:

  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju
  • učinkovito uporabljati naravne vire (voda, energija, odpadki)
  • vzgajati in izobraževati za okoljsko odgovornost
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine

Tudi naša šola se je v šolskem letu 2013/14 vključila v mrežo slovenskih ekošol. Skladno z metodologijo sedmih korakov smo z uspešno izvedenimi aktivnostmi pridobili zeleno zastavo, znak visoke okoljske zavesti dijakov in zaposlenih na šoli. Prejeli smo jo septembra 2014 na Brdu pri Kranju, maja 2015 pa smo ob otvoritvi prenovljenih šolskih vrtov slovesno podpisali ekolistino, izjavo o ekološkem poslanstvu šole.

DEJAVNOSTI:


Zbiralne aktivnosti
EKOKVIZ
Šolski vrtovi
Tradicionalni slovenski zajtrk
Preventivne delavnice


V okviru Ekošole je na Krasu potekalo žetje sivke in izdelovanje butaric (september 2014):
sivka1.JPGsivka2.JPGsivka3.JPG