Missing tag: meni_levi_scpet

Nadaljevanje šolanja

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko vpišete neposredno v višješolske, ali visokošolske študijske programe.
Privlačna možnost za nadaljnji študij je Višja strokovna šola s študijskim programom TELEKOMUNIKACIJE, ki deluje v okviru ŠC PET Ljubljana.

Lahko pa se odločite za nadaljevanje šolanja npr. na Fakulteti za elektrotehniko (visokošolski študijski program elektrotehnike), ali na Fakulteti za računalništvo (visokošolski študijski program računalništva). Možen je tudi vpis v univerzitetne študijske programe, vendar z dodatnimi obveznostmi, ki jih določajo vpisni pogoji posameznih fakultet.


EKONOMSKI TEHNIK
Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko vpišete neposredno v višješolske ali visokošolske študijske programe. 
Privlačna možnost za nadaljnji študij je Višja strokovna šola s študijskim programom EKONOMIST, ki deluje v okviru ŠC PET Ljubljana.

Lahko pa se odločite za nadaljevanje šolanja npr. na Visoki poslovni šoli, ali ustrezni drugi visokošolski instituciji. Možen je tudi vpis v univerzitetne študijske programe, vendar z dodatnimi obveznostmi, ki jih določajo vpisni pogoji posameznih fakultet.