Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
   Tehnik el. komunikacij
   Ekonomski tehnik
   Nadaljevanje šolanja
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Nadaljevanje šolanja

Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko maturant vpiše neposredno v višješolske, ali visokošolske študijske programe.

Privlačna možnost za nadaljnji študij je
Višja strokovna šola, ŠC PET Ljubljana, s študij. programoma
TELEKOMUNIKACIJE  in  EKONOMIST.


Lahko pa se Tehnik elektronskih komunikacij odloči za nadaljevanje šolanja npr. na Fakulteti za elektrotehniko (visokošolski študijski program elektrotehnike), ali na Fakulteti za računalništvo (visokošolski študijski program računalništva). Možen je tudi vpis v univerzitetne študijske programe, vendar z dodatnimi obveznostmi, ki jih določajo vpisni pogoji posameznih fakultet.

Ekonomist pa lahko nadaljuje šolanja npr. na Visoki poslovni šoli, ali ustrezni drugi visokošolski instituciji. Možen je tudi vpis v univerzitetne študijske programe, vendar z dodatnimi obveznostmi, ki jih določajo vpisni pogoji posameznih fakultet.