Missing tag: meni_levi_scpet

Raziskave

Raziskava Talis
je mednarodna primerjalna raziskava učenja in poučevanja – Teaching and Learning International Survey. Raziskavo je zasnovala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD, decembra 2017 pa smo se odločili za sodelovanje v njej tudi mi.

Prvič je bila izvedena leta 2008, nato 2013, naslednja pa bo marca 2018. Od 42 učiteljev naše šole jih bo v raziskavi sodelovalo 20 naključno izbranih na 10 tematskih področjih raziskav. Raziskavo Talis 2018, v kateri bo sodelovala tudi ravnateljica, vodi Pedagoški inštitut. Glavna pozornost je usmerjena v učno okolje, delovne pogoje in izzive poučevanja učiteljev na šolah. Z udeležbo v raziskavi bomo pripomogli k aktivnemu sodelovanju pri analizi lastnega izobraževalnega sistema.

Pri pripravi raziskave sodeluje tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki bo zasnoval dodatni nacionalni vprašalnik o problematiki nasilja na naših šolah. Osredotočal se bo na pojavnost nasilja nad učitelji, pomanjkljivost v sistemskih rešitvah za njegovo odpravljanje in prepoznavanje idej in dobrih praks s šol.

Koordinatorica raziskave je Katra Valič, prof., spec.