Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
   Komisija za kakovost
   LDN/poročila
   Raziskave
Raziskovalna dejavnost
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Raziskave

Raziskava Talis
je mednarodna primerjalna raziskava učenja in poučevanja – Teaching and Learning International Survey. Raziskavo je zasnovala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD, decembra 2017 pa smo se odločili za sodelovanje v njej tudi mi.

Prvič je bila izvedena leta 2008, nato 2013, naslednja pa bo marca 2018. Od 42 učiteljev naše šole jih bo v raziskavi sodelovalo 20 naključno izbranih na 10 tematskih področjih raziskav. Raziskavo Talis 2018, v kateri bo sodelovala tudi ravnateljica, vodi Pedagoški inštitut. Glavna pozornost je usmerjena v učno okolje, delovne pogoje in izzive poučevanja učiteljev na šolah. Z udeležbo v raziskavi bomo pripomogli k aktivnemu sodelovanju pri analizi lastnega izobraževalnega sistema.

Pri pripravi raziskave sodeluje tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki bo zasnoval dodatni nacionalni vprašalnik o problematiki nasilja na naših šolah. Osredotočal se bo na pojavnost nasilja nad učitelji, pomanjkljivost v sistemskih rešitvah za njegovo odpravljanje in prepoznavanje idej in dobrih praks s šol.

Koordinatorica raziskave je Katra Valič, prof., spec.