Missing tag: meni_levi_scpet

Ekskurzije

KRKA d.d. in Kostanjevica na Krki (2018), strokovno-kulturna ekskurzija
München z okolico (2017), strokovna ekskurzija dijakov 
Koroška (2017), dvodnevna strokovna ekskurzija za dijake 1. letnika (tehnik elektronskih komunikacij).