Missing tag: meni_levi_scpet

POPRI

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že 10 let je POPRI v goriškem prostoru prepoznan kot dejavnost, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje njihovih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo. 

POPRI 2017, podjetniška ideja Ekobottle 
POPRI 2016, podjetniška ideja CBW