Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
   Raziskovalne naloge
   POPRI
   JA Slovenija, Moje podjet.
   Arhiv dogodkov
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
POPRI

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že 10 let je POPRI v goriškem prostoru prepoznan kot dejavnost, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje njihovih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo. 

POPRI 2017, podjetniška ideja Ekobottle 
POPRI 2016, podjetniška ideja CBW