Missing tag: meni_levi_scpet

JA Slovenija, Moje podjet.

Mladim omogočamo odkrivanje svojih potencialov in jim pomagamo k samostojnemu življenju.

ŠC PET Ljubljana, STSŠ, aktivno podpira 
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih in s tem omogoča dijakom: 

- da s pomočjo učenja iz izkušenj razvijajo smisel za podjetnost,
- da razvijajo ustvarjalnost in inovativnost,
- da se seznanijo z osnovami podjetništva,
- da načrtuje kariero, razvijajo talente in zasledujejo lastna zanimanja,
- da aktivno sodelovanje pri gradnji kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti in širše.

AKTIVNOSTI STSŠ in dosežki: 


1. mesto v kategoriji najinovativnejši izdelek (EKOBOTTLE), je osvojila ekipa ŠC PET Ljubljana, STSŠ, pod mentorstvom Andreje Glavič. Več informacij...

Poročilo o 4. sejmu dijaških podjetij, 5. 5. 2017
Poročilo s tekmovanja v okviru projekta, 13. 5. 2016