Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
   Raziskovalne naloge
   POPRI
   JA Slovenija, Moje podjet.
   Arhiv dogodkov
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
JA Slovenija, Moje podjet.

Mladim omogočamo odkrivanje svojih potencialov in jim pomagamo k samostojnemu življenju.

ŠC PET Ljubljana, STSŠ, aktivno podpira 
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih in s tem omogoča dijakom: 

- da s pomočjo učenja iz izkušenj razvijajo smisel za podjetnost,
- da razvijajo ustvarjalnost in inovativnost,
- da se seznanijo z osnovami podjetništva,
- da načrtuje kariero, razvijajo talente in zasledujejo lastna zanimanja,
- da aktivno sodelovanje pri gradnji kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti in širše.

AKTIVNOSTI STSŠ in dosežki: 


1. mesto v kategoriji najinovativnejši izdelek (EKOBOTTLE), je osvojila ekipa ŠC PET Ljubljana, STSŠ, pod mentorstvom Andreje Glavič. Več informacij...

Poročilo o 4. sejmu dijaških podjetij, 5. 5. 2017
Poročilo s tekmovanja v okviru projekta, 13. 5. 2016