Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
Trajnostna mobilnost dijakov

ŠC PET Ljubljana, STSŠ se je v letu 2017/18 vključila v tri letni projekt:
"Trajnostna mobilnost dijakov", Več...

Nosilec akcije:
Zavod republike Slovenije za šolstvo

Partnerji v projektu:
- Javna agencija RS za varnost prometa;
- Policija;
- Ministrstvo za infrastrukturo;
- Nevladne organizacije in društva (Rdeči križ Slovenije), Zavod Varna pot, Zavod Vozim, ZŠAM, Avto moto zveza Slovenije, centri varne vožnje, Zveza amaterjev šoferjev Slovenije);
- Organizacija NERVteh.

Srednje šole, ki so vključene v akcijo:
Regijska središča: ŠC Nova Gorica, ŠC Celje, ŠC Krško, ŠC Maribor, SPSŠB Ljubljana.

mentorica projekta: Valentina Ločniškar, prof. mat.   

·