Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

epas_SOLA_AMBASADORKA_logo.png

INFO TOČKA ŠOLE AMBASADORKE EVROPSKEGA PARLAMENTA

V šolskem letu 2015/16  je šest  držav EU izvajalo program ambasadorka Evropskega parlamenta (v nadaljevanju EPAS).

V šolskem letu 2016/2017 se je pridružila tudi Slovenija in z njo Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. Program predstavlja ozaveščanje o EU.

Program EPAS vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Namenjen je spoznavanju in zavedanju mladih o Evropi, parlamentarni demokraciji ter pridobivanju znanja o Evropski uniji in Evropskem parlamentu.

Poleg poučevanja o Evropski uniji vključuje še pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, o EU in vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Program  bomo izvajali v sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom in evropskimi poslanci.

Več o programu:

· na spletni strani predstavništva EP

· promocijska zgibanka programa

Srđan Vuković, mag. posl. ved  

Koordinator programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta