Missing tag: meni_levi_scpet

Izpis iz evidence /duplikati/

POSTOPEK  ZA PRIDOBITEV IZPISA IZ EVIDENCE (DUPLIKATA) SPRIČEVALA

1. IZPOLNITE VLOGO ZA IZDAJO NADOMESTNE JAVNE LISTINE in jo osebno, po mailu (tina.tratnjek@scpet.si, scpet@scpet.si) ali po pošti pošljite v tajništvo šole.

Priložite tudi dokazilo o plačilu.

2. PLAČILO IZDAJE IZPISA IZ EVIDENCE

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

- UPRAVNA TAKSA………………………………………………..….1,80 €

- IZPIS IZ EVIDENCE (izdaja duplikata) …………………………..16,00 €

Položnice za plačilo lahko prevzamete v tajništvu šole.

PLAČILO IZPISA (IZPISOV) OPRAVITE Z UPN OBRAZCEM:

- plačilo upravne takse (1,80 €):

MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Številka računa: SI56 0110 0100 0315 637
Referenca: SI11 70041-7111002

- plačilo izpisa (16,00 €/izpis):

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

Številka računa: SI56 01100-6030700426
Referenca: SI00 200-120500
Koda namena: OTHR
Namen: plačilo izpisa iz evidence

3. POSTOPEK IZPISA iz evidence se bo začel šele po prejetju vloge in potrdila o plačilu (upravne takse in izdaje izpisa iz evidence).

4. IZPIS IZ EVIDENCE bo pripravljen v roku osmih delovnih dni  po prejemu potrdila o plačilu.

5. PREVZEM IZPISA iz evidence je osebno, v tajništvu, v času uradnih ur.

Ob prevzemu izpisa iz evidence, vam izdamo tudi račun za plačilo izpisa.

Več informacij dobite v tajništvu šole na telefonski številki: 01 2342 444.