Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
Projekt Mladi za mlade

mladi_za_mlade_3.jpg

PROJEKT MLADI ZA MLADE

V šolskem letu 2018/2019 na Srednji tehniški in strokovni šoli začenjamo s projektom Mladi za mlade. Projekt je namenjen vsem dijakom oz. dijakinjam srednjih poklicnih ter strokovnih šol, dijakom in dijakinjam omenjenih šol vključenih v dijaške domove ali mladinske centre ter študentom oz. študentkam visokošolskih zavodov, ki bodo deležni strokovne vodene vadbe s strani strokovnega delavca. V zadnjih letih je bil med zgoraj naštetimi deležniki zaznan izreden upad gibalnih sposobnosti, porast prekomerno težkih in predebelih, zato je projekt namenjen dolgoročnemu izboljšanju zdravstvenega stanja in preventivi pred boleznimi ter poškodbami.

Projekt spremlja in vrednoti Zavod za šport Republike Slovenije Planica in traja od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2021.

S projektom Mladi za mlade želimo naše dijake in dijakinje spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športno vsebino, ki so namenjene izboljšanju motoričnih sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinaciji, ravnotežju in moči) – predvsem v vlogi korektive nasproti sedečemu oz. stoječemu načinu dela in s tem k dolgoročnemu izboljšanju telesnih sposobnosti za uspešno opravljanje poklicev za katere se šolajo.

Športne dejavnosti se bodo večinoma izvajale neposredno pred ali po pouku, nekaj dejavnosti pa se bo odvilo tudi ob sobotah. V uporabo nam bodo vse prostorske zmogljivosti ter športni pripomočki STSŠ in pa širša ter ožja okolica. V okviru tega smo pripravili okvirno razdelitev vsebin za šolsko leto 2018/2019:

  • Funkcionalna in preventivna vadba ter fitnes – vadba z lastnim telesom za moč in gibljovst, vadba z enostavnimi pripomočki, fitnes vadba, možnost sestave lastnega treninga in zdrave prehrane pod strokovnim vodstvom
  • Splošna kondicijska priprava – pohodništvo, gorništvo, tek, udeležba na maratonu, izlet v visokogorje ali sredogorje
  • Igre z žogo – nogomet, košarka, rokomet, odbojka, šolska liga
  • Izbirne vsebine – borilni športi, plezanje, badminton, tenis, namizni tenis, plavanje, kajak, sup, urbani športi, obiski športnih prireditev,...

Dejavnosti bodo potekale po priloženem URNIKU.

Vsi zainteresirane prosimo, da se glede prijave in splošnih informacij obrnejo na koordinatorja programa preko elektronske pošte ali se zglasijo na govorilne ure.

Koordinator in vodja programa Mladi za mlade:
Jošt Hren, mag. prof. šp. vzg.
E-poštni naslov: 
jost.hren@scpet.si