Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
SPIRIT - Mladim se dogaja


SPIRIT_MLADIM_SE_DOGAJA.jpg

Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v letošnjem šolskem letu 2018-19 nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. Tako je pred kratkim objavila Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019.

Naša Srednja tehniška in strokovna šola (STSŠ) sodeluje v okviru konzorcija še z dvemi šolami – SIC Ljubljana in Osnovno šolo Mirana Jarca, kjer imajo mladi skupaj s podporo strokovno usposobljenih učiteljev – mentorjev pri projektu, zunanjimi izvajalci in izkušenimi podjetniki možnost podpreti in spodbujati ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost v osnovnih in srednjih šolah.

Spirit Slovenija podpira izvedbo naslednjih projektnih aktivnosti:

· izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev;

· izvajanje »start-up« vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo;

· izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev.

SPIRIT Slovenija želi s temi aktivnostmi pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti, pomembnih za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, ter oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo, obenem pa tudi spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji ter zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe.

Aktivnosti so financirane s strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.