Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

OBVESTILO O STANJU PRIJAV IN OMEJITVI VPISA ZA VPIS V 1. LETNIK 2019/2020 (18.04.2019)

Spoštovane devetošolke in devetošolci, spoštovani starši,

obveščamo vas, da smo v skladu z 2. točko, 10. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 30/2018) na svet zavoda podali predlog za omejitev vpisa v šolskem letu 2019/20 na programu ekonomski tehnik.

V skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2019/20 moramo šole do 7. 5. 2019 posredovati Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sklepe zavoda o morebitnih omejitvah vpisa. O omejitvi vpisa odloči minister.

Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega vpisnih mest (javna objava) je predvidena za 22. 5. 2019. Seznam šol z omejitvijo vpisa bo objavljen na spletni strani ministrstva.

Kandidati bodo o omejitvi vpisa pisno seznanjeni s strani šole do 29.5.5019, ko bodo tudi povabljeni k predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Program tehnik elektronskih komunikacij nima omejitve vpisa in ima še nekaj prostih mest. Število prostih mest se nahaja pod zavihkom Prijava za vpis. Za več informacij lahko pokličete v svetovalno službo na 01 2342 428.