Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

ZAŽIGAŠ LAHKO TUDI BREZ PETARD (11.12.2019)

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti ljudi in živali ter onesnažuje okolje.

Bliža se praznični čas in z njim tudi pretirana uporaba pirotehničnih sredstev, ki je z zakonom dovoljena le med 26. 12. in 1. 1., na način, da ne ogroža varnosti ljudi in ne kali javnega reda in miru.

Prosimo vas, da upoštevate pravila dostojnega vedenja na šoli in v širšem šolskem okolišu. Posedovanje in uporabo sredstev, ki ogrožajo varnost ljudi in imetja, prepoveduje tudi Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah.