Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

STROKOVNA EKSKURZIJA DIJAKOV ŠCPET NA NOTRANJSKO (26.09.2018)

Ogledali smo si proizvodnjo družbe ebm-papst Slovenija, d. o. o. iz Podskrajnika pri Cerknici. Predstavnik podjetja nam je predstavil tudi njihovo poslovanje.

Ogledali smo si tudi proizvodnjo družbe Jera Mix, d. o. o. iz Begunj pri Cerknici. Predstavnik podjetja nam je predstavil tudi poslovanje podjetja.

V Jezerskem hramu na Dolenjem Jezeru smo si ogledali maketo, muzej in  multimedijsko predstavitev presihajočega cerkniškega jezera. Predstavitvi je sledila vožnja z lojtrnikov ob jezeru.