Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

NOVA IZVEDBA USPOSABLJANJA ZA NPK DELOVNI INŠTRUKTOR (24.11.2016)


Program usposabljanja za delovne inštruktorje


Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana, izvaja usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije delovni inštruktor/delovna inštruktorica.


Program je namenjen razvoju kompetenc delovnih inštruktorjev za kakovostno in samostojno delo, njegov ključni cilj pa je priprava bodočih delovnih inštruktorjev za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije delovni inštruktor.

Obseg programa je 168 šolskih ur. Oblikovali smo ga ob sodelovanju z delovnimi inštruktorji in drugimi strokovnjaki s področja podpore osebam z motnjo v duševnem razvoju, na osnovi potreb delovnih inštruktorjev v praksi.

Zainteresirani kandidati morajo dokazati poznavanje znanj, navedenih v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za delovnega inštruktorja/delovno inštruktorico.

Pogoj za vstop v postopek za pridobitev certifikata:

- starost najmanj 18 let
- vsaj srednja poklicna  izobrazba (zaključena najmanj triletna srednja poklicna šola)
- 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto neposrednega dela z uporabniki socialno varstvenih storitev

Kako poteka usposabljanje?
Usposabljanje v trajanju 168 ur je razdeljeno v 7 vsebinskih modulov:


• Delovni inštruktor,
• Vloga institucije in inkluzija,
• Uporabniki,
• Ustvarjalnost,
• Delo s skupino,
• Podjetnost in izdelki,
• Rokovanje z uporabniki.

Program je zastavljen kot kombinacija predavanj, pogovorov s praktiki, praktičnih izkušenj ter samostojnega dela doma.

Kdo so izvajalci programa?
Izvajalci programa so strokovnjaki z različnih področij, povezanih z delom delovnega inštruktorja.

Kakšna je cena programa?

Cena usposabljanja je 1.100,00€ + DDV. Za fizične osebe možnost plačila na obroke ali ob enkratnem plačilu 10% popusta.

Kje in kdaj bo usposabljanje potekalo?

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana. Kje smo?

Izobraževalni sklopi bodo potekali trikrat tedensko med 16:00 in 20:00 po 5 pedagoških ur. 

Začetek novega usposabljanja bo 5. 3. 2018.

Informacije in prijava

Obrazec za prijavo na usposabljanje pošljite po mailu ali navadni pošti.


Karmen Stele, svetovalka za NPK

Tel: 01 2342 466

E-mail: karmen.stele@scpet.si