SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK, EKO (24.04.2019)

NAVODILA za redne študente:
Študente rednega študija opozarjamo, da je 6. maj 2019 datum, ko je po urniku predviden začetek praktičnega izobraževanja. Na šoli bomo pripravili pogodbe za opravljanje praktičnega izobraževanja, na podlagi vaših dogovorov s podjetji in izpolnjenih IZJAV (obrazec VSŠ-P-12).
Delovne organizacije opozorite, da bodo po tem ko zaključite prakso, lahko kandidirale na razpis za povračilo dela stroškov povezanih s praktičnim izobraževanjem (Razpis-ESS), za kar poskrbimo na šoli. 

Študentom TK,  ki ste prijavljeni za opravljanje PRI na RTV SLO in IoT na šoli (prosta mesta so še), izjav ni potrebno izpolnjevati, prav tako to velja za EKO (RTV). 
Opozorilo: tako za napredovanje v 2. letnik, kot za ponavljanje 1. letnika je potrebno opraviti praktično izobraževanje! 

Dodatne informacije:
Nataša N Ipavec za EKO,
Drago Zupančič za TK


NAVODILA za izredne študente:
Izredni študenti nimajo določenaga datuma za zaključek praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje se zaključi, ko opravijo s programom določene obveznosti (opravljene seminarske naloge) in dostavijo na šolo VLOGO za prznavanje PRI (Obrazec VSŠ-P-11-1) in IZJAVO (Obrazec VSŠ-P-11).