SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Kakovost

Zunanja evalvacija VSŠ


Znak kakovosti
ACS - zeleni znak kakovosti, ŠC PET LJUBLJANA, (2015-17)

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ 
Člani komisije 2017/18

ORODJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 


Načrtovanje in informiranje 

 Evalvacije/analize   
Anketiranje udeležencev izobraževanja  

ANKETA (za študente in diplomante) 
        o šoli in študijskem procesu (splošno zadovoljstvo,informiranost,itd.)
        o izvedbi predmeta in izvajalcih (zadovoljstvo z vsebino, izvajanjem,itd.
        o zadovljstvu na PRI (o pridobljenih kompetencah, mentorjih,itd.)  
        o zadovoljstvu diplomantov
(zadovoljstvu, znanju in zaposlivosti) 

ANKETA (za predavatelje in mentorje PRI)
        o zadovoljstvu strokovnih delavcev 
        o zadovoljstvu mentorjev PRI