SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Poslanstvo in vizija


POSLANSTVO


S kakovostnim izobraževanjem in kvalitetnimi kadri omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe informacijsko povezane družbe in boljše življenje posameznika. Študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolo odlikujeta kvalitetna in prožna programa z vsebinami, ki so prilagojene tako potrebam okolja kot gospodarstva in omogočata vertikalno prehodnost.  

Višja strokovna šola izvaja študijska programa Telekomunikacije in Ekonomist od leta 1999 dalje. Višješolski študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji. 


Vrednote šole:
 strokovnost, odgovornost, inovativnost, kakovostno izobraževanje, etičnost, komunikativnost.Cilji šole:

  • prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela,
  • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
  • vključevanje v projekte in sodelovanje z gospodarstvom in drugimi partnerji doma in v tujini,
  • ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
  • razvijanje samostojne kritične presoje in odgovorno ravnanje,
  • aktivno sodelovanje  s stanovskimi organizacijami in združenji na področju šolstva in stroke,
  • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.

 

VIZIJA


Ohraniti ugled dobre šole v Sloveniji in postati mednarodno priznana višja strokovna šola.

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo zavezuje, da bo dosegalo pričakovanja in zaupanje v institucijo, v pokrajini in širše, s stalnim nadzorom kakovosti in z vedno novimi izboljšavami na vseh področjih dela. Sodelujemo s številnimi institucijami:


Ministrstvom za šolstvo in šport:


- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,


- sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol,


- sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol.
S soustanoviteljema ŠC PET, Telekomom Slovenije d.d. in Pošto Slovenije d.o.o.:


- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,


- sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji),


- sodelovanju na področju praktičnega izobraževanja študentov, donacije.
S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani:


- sodelovanje z laboratorijem za telekomunikacije,


- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru:


- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
S Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu:


- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
S Fakulteto za management v Kopru:


- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
Z Visoko šolo za podjetništvo v Piranu:


- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
Z Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu:


- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.
Z Zavodom za zaposlovanje:


- sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraževanju brezposelnih,


  posredovanje podatkov.
S Statističnim uradom RS:


- posredovanje podatkov o študentih in predavateljih,


- posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju.
S Centrom za korekcijo sluha in govora:


- sodelovanje pri pomoči študentom z okvarami sluha,


- sodelovanje pri zagotavljanju strokovne pomoči za študente z okvarami sluha in govornimi težavami.
Z lokalno skupnostjo Ljubljana-Moste:


- sodelovanje pri svečani podelitvi diplom diplomantom VSŠ.
Z višjimi strokovnimi šolami v okviru Skupnosti in Združenja višjih strokovnih šol:


- načrtovanje programov,


- izvajanje programov,


- načrtovanje vpisa, vpisnih pogojev, mreža šol ipd.
S številnimi podjetji in zavodi, ki nudijo praktično izobraževanje študentom.